ปิยบุตร บรรยายพิเศษนักศึกษามทส. ชี้การเมืองไทยอำนาจสูงสุดไม่ได้อยู่ที่ปชช.

ปิยบุตร บรรยายพิเศษนักศึกษามทส. ชี้การเมืองไทยอำนาจสูงสุดไม่ได้อยู่ที่ปชช. ติงศาลรธน.ไม่ปกป้องรธน.-ต้านรัฐประหาร แนะลงสัตยาบันไอซีซีป้องกันยึดอำนาจ

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า และอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) เปิดห้องเรียนออนไลน์ บรรยายวิชาความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก หัวข้อ “สิทธิของเรา กับ-ใน รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และศาลรัฐธรรมนูญ” ให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านนทางเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยเริ่มต้นอธิบายถึงการก่อกำเนิด ทั้งความหมายและพัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ชี้ให้เห็นความสำคัญของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ ซึ่งได้อธิบายว่า การออกกฎหมายเป็นอำนาจนิติบัญญัติ การนำกฎหมายไปบังคับใช้เป็นอำนาจบริหาร การพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีเป็นอำนาจตุลาการ ซึ่งทั้ง 3 อำนาจนี้จะมีได้ก็ในตอนที่มีรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญจะมีได้ก็เกิดจากอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ โดยประชาชนมาร่วมแรงร่วมใจกันออกแบบรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดของรัฐ โดยมอบอำนาจให้กลไกอื่น ๆ นำอำนาจไปใช้แทน แต่รัฐธรรมนูญของไทยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองมากกว่าเป็นคุณค่าพื้นฐานของคนในชาติที่เป็นฉันทามติของประชาชนที่แท้จริง ทำให้ไม่เกิดความรู้สึกหวงแหน เพราะเมื่อมีการรัฐประหารก็มีการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งทุกครั้ง

“สำหรับรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่จะพาบ้านเมืองไปสู่ทางตัน อีกทั้งยังเป็นดอกผลของการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำได้ยากมาก แม้จะได้เสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎร ก็ยังต้องเจอป้อมปราการของทั้ง ส.ว.และของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ มาตรา 279 ยังไม่มีความชอบธรรม ที่ได้ไปรับรองการกระทำของหัวหน้าคณะรัฐประหาร ทั้งนี้ บทเรียนของหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกคือรัฐธรรมนูญที่แก้ยาก ๆ มักจะกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการล้มทั้งระบอบ นอกจากนี้ ในวันที่ลากรถถังออกมาทำการรัฐประหารยึดอำนาจ วันนั้นมีความผิดฐานกบฎสำเร็จแล้วแต่ที่ไม่ต้องรับโทษเพราะมีการมาเขียนกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับตัวเอง อีกทั้งการที่หัวหน้าคณะรัฐประหารยังคอยมาเที่ยวสั่งสอนคนอื่นให้เคารพกฎหมายแต่ตนเองดันฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นเรื่องที่กลับหัวกลับหางมาก” นายปิยบุตร กล่าว

นายปิยบุตร กล่าวในหัวข้อเรื่องสิทธิโดยอธิบายหลักการเรื่องสิทธิว่า ในรัฐประชาธิปไตย เรื่องสิทธิเป็นเรื่องใหญ่ เพราะเมื่อประชาชนเกิดมาแล้วคือผู้ทรงสิทธิ รัฐต้องปฏิบัติต่อประชาชนเสมือนเป็นองค์ประธานไม่ใช่ขี้ข้า การจะจำกัดสิทธิของประชาชนเป็นข้อยกเว้น จะทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นการออกตามพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาซึ่งมีที่มาจากผู้ทรงสิทธิที่จะอนุญาติให้มาจำกัดสิทธิได้ ทั้งนี้ การจะจำกัดสิทธิต้องชี้ชัดว่าทำไปเพื่ออะไร ทำเท่าที่จำเป็น พอสมควรแก่เหตุ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปัจจุบัน ไม่ใช่การจำกัดสิทธิ แต่เป็นการกำจัดสิทธิมากกว่า

นายปิยบุตร ยังได้บรรยายถึงเรื่องของที่มาหลักคิดของการก่อกำเนิดศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ในประเทศตะวันตกต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญมีความสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยทำหน้าที่เป็นกลไกคุ้มครองเสียงข้างน้อยและประกันความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อเวลาผ่านไปในหลาย ๆ ประเทศ ศาลรัฐธรรมนูญได้ขยายขอบเขตอำนาจให้สูงขึ้น ทำให้ศาลเข้ามายุ่งกับเขตแดนทางการเมืองมากขึ้น ก็เลยมักถูกตั้งคำถามถึงอำนาจ ความชอบธรรม และการเชื่อมโยงกับประชาชนซึ่งเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดของรัฐ ทั้งนี้ พันธกิจของศาลรัฐธรรมนูญคือการพิทักษ์และรักษารัฐธรรมนูญ แต่ในกรณีของประเทศไทย วันที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้น ถามว่า ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ที่ไหน ซ้ำร้ายเมื่อมีการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งครั้งล่าสุด หัวหน้าคณะรัฐประหารยังได้ออกคำสั่งให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอยู่ทำหน้าที่ต่อ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็อยู่ต่อและรับเงินเดือน โดยที่ไม่มีคดีให้ต้องวินิจฉัย นอกจากไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องและรักษารัฐธรรมนูญตามพันธกิจแล้ว การทำหน้าที่ที่ผ่านมายังเสมือนเป็นการทำหน้าที่รักษาการรัฐประหารหรือไม่เป็นสิ่งที่หลายคนตั้งคำถาม

ในช่วงท้ายของการบรรยายนายปิยบุตร กล่าวสรุปว่า ปมปัญหาของประเทศไทย หากต้องขมวดปัญหาชวนให้นักศึกษาและประชาชนทุกคนช่วยกันขบคิดคือ อำนาจสูงสุดใช่เป็นของประชาชนหรือไม่ และประชาชนเป็นผู้ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญจริง หรือแท้จริงแล้วเจ้าของประเทศที่แท้จริงเป็นของใครกันแน่

นอกจากนี้ ในช่วง ถาม-ตอบ มีนักศึกษาส่งคำถามเข้ามาถามว่า เราจะป้องกันการฉีกรัฐธรรมนูญและการนิรโทษกรรมของคณะรัฐประหารได้อย่างไร นายปิยบุตรได้ตอบคำถามโดยการยกตัวอย่างกรณีของประเทศเยอรมันและประเทศกรีซ โดยในกรณีของประเทศเยอรมันได้เขียนสิทธิและหน้าที่ในรัฐธรรมนูญให้กับเจ้าหน้าที่ว่ามีสิทธิปฏิเสธคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ละเมิดรัฐธรรมนูญ หรือขัดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ส่วนในกรณีของรัฐธรรมนูญกรีซได้กำหนดไว้ว่าประชาชนมีสิทธิและหน้าที่ในการลุกขึ้นมาต่อต้านการรัฐประหารที่แย่งชิงอำนาจสูงสุดของประชาชนไป เขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเลย และไม่ได้อยู่ในเครื่องหมายคำพูดว่าต้องต่อสู้โดยสงบปราศจากอาวุธ เพราะนี่คือสิทธิและหน้าที่ที่ต้องออกมาต่อสู้ไม่อย่างนั้นจะถูกพรากเอาอำนาจสูงสุดไป และในมาตราสุดท้ายกำหนดไว้ว่าให้ดำเนินคดีกับผู้แย่งชิงอำนาจจากประชาชนโดยไม่มีอายุความ

นอกจากนี้ วิธีป้องกันการรัฐประหารที่ใช้ในประเทศอื่น ๆ คือการให้สัตยาบันเข้าเป็นสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เมื่อเกิดกรณีการละเมิดสิทธิมนุษชนอย่างร้ายแรง ลำพังการเขียนกฎหมายนิรโทษกรรมภายในประเทศ ผู้กระทำการก็สามารถถูกเอาผิดและถูกลงโทษได้ภายใต้คำตัดสินของศาลอาญาระหว่างประเทศ แต่ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นสมาชิกกับ ICC

สหรัฐอเมริกา กว้านซื้อยา! เรมเดซิเวียร์ ตุน รพ.รักษา โควิด19

โควิด19 เว็บไซต์ซินหัว รายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา ยืนยันการสั่งซื้อยาเรมเดซิเวียร์ จากกิลเลียด ไซเอนเซส บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านชีวเภสัชภัณฑ์

ตัวแรก! อินเดีย จ่อเปิดตัว วัคซีนโควิด 19 ตัวแรก 15 ส.ค.63

สภาวิจัยทางการแพทย์แห่งอินเดีย มีแนวโน้มจะเปิดตัว วัคซีนโควิด 19 ตัวแรกของประเทศภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัทผู้ผลิตวัคซีน ภารตะ

ผลสำรวจคนญี่ปุ่นอยากให้นักท่องเที่ยวชาวไทยกลับมา เที่ยวญี่ปุ่น มากเป็นอันดับ 3

เที่ยวญี่ปุ่น เว็บไซต์โฮนิชิของญี่ปุ่นได้ ทำแบบสำรวจเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวและไวรัสโควิด19 ที่มีผลประทบต่อการลดลงของนักท่องเที่ยว โดยได้ส่งแบบสำรวจ

ญี่ปุ่นเปิดตัว รถไฟหัวกระสุน รุ่นใหม่ วิ่งได้แม้ในช่วงแผ่นดินไหว

ญี่ปุ่นได้เริ่มใช้งาน รถไฟหัวกระสุน รุ่นใหม่ โดยได้เริ่มเปิดให้บริการที่สถานีกรุงโตเกียว ซึ่งรถไฟรุ่นดังกล่าวเป็นรถไฟหัวกระสุนรุ่น N700S

บี้-โม เผยโมเมนต์สุดหวาน ทานข้าวกันทุ้งมิ้ง แฟนคลับเชียร์กลับมาคบกันอีกครั้ง

มีเรื่องให้เหล่าขาเม้าท์ได้ตามเผือกอยู่ตลอด ล่าสุดก็เป็นอดีตคู่รักสำหรับ บี้-โม หรือ บี้ สุกฤษฎิ์ และนางเอกสาวคนสวยอย่าง โม มนชนก ที่ถึงแม้จะเลิกรากันไป