“ บิ๊กตู่ ” ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกองบัญชาการกองทัพบก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบก พร้อมฟังบรรยายสรุปภารกิจ 7 ประการ และแนวทางพัฒนาศักยภาพ

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบก โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ประกอบด้วย ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับ

โดยเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงได้กระทำพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ณ ลานด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ โดยผู้ควบคุมการจัดแถวทหารกองเกียรติยศ ได้แก่ พ.อ.ณัฐภัทร ม่วงกล่ำ ผู้บังคับกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้รับฟังการบรรยายสรุปบทบาทและการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบกในห้วงเวลา สำหรับภารกิจของกองทัพบกมี 7 ประการ ประกอบด้วย การพิทักษ์รักษา ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ, การรักษาความมั่นคงภายใน, การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ, การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน, การเสริมสร้างความร่วมมือ

ด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ, การปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ทางทหารนอกเหนือจากสงคราม และการป้องกันประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2563 กองทัพบกมีแผนการพัฒนาที่สำคัญหลายด้าน อาทิ ด้านกำลังพล ด้านการข่าวและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านยุทธการ การฝึก ศึกษา และวิจัยพัฒนาทางทหาร ที่มีการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC) ในระดับกองทัพภาค ด้านการส่งกำลังบำรุง ทั้งโครงการจัดหายานเกราะล้อยาง STRYKER RTA ICV เพื่อเสริมสร้างกรม ร.ยานเกราะเบา ของ พล.ร.11 และด้านกิจการมวลชน

อย่างไรก็ตาม ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวมอบนโยบายที่สำคัญแก่กองทัพ เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ขอบคุณภาพ Sarawut Soree