โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ และ เหรียญรัตนาภรณ์ 8 ราย

พระราชทานเครื่องราชฯ วันที่ 1 พฤศจิกายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ มีเนื้อหาดังนี้


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน ๘ คน ดังนี้

๑. นายอัชพร จารุจินดา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๓
๒. พ ลตรีทองสุข โอษฐจันทึก เครื่องราชอิส ริยาภ รณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า
๓. ร้อยเอก โกศล ผึ่งฉิมพลี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๔. นายนิยม วสุหิรัญ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๕. นายพินเทพ เทวกุล ณ อยุธยา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๖. นายฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๗. นายพลพีร์ ตุลยสุวรรณ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๘. นายณัฐพนธ์ เทพสาร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ม.มินนิโซตา เผยผลการทดลองคลินิก ไฮดรอกซีคลอโรควิน ไม่เห็นการป้องกัน โควิด-19

คณะวิจัยรับสมัครผู้เข้าร่วมทดลองวัยผู้ใหญ่จากสหรัฐฯ และแคนาดา จำนวน 821 คน ที่เคยสัมผัสติดต่อกับผู้ป่วยโรค โควิด-19 โดยผู้เข้าร่วมทดลองทุกคน

สัญญาณดีมาก! หูเป่ย ประเทศจีนไร้ผู้ป่วยยืนยันผล โควิด19

โควิด19 เว็บไซต์ซินหัว รายงานเมื่อวันที่5 มิ.ย.63 ว่า มณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางประเทศจีน ประกาศว่าหูเป่ยไม่มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด19

วิษณุ เผย หยุดชดเชยสงกรานต์ ไม่ใช่ ก.ค. อาจเฉลี่ยนสัปดาห์ละวัน

วิษณุ เผย หยุดชดเชยสงกรานต์ ไม่ใช่เดือน ก.ค. เพราะมีวันหยุด 4 วันแล้ว แย้มอาจใช้วิธีเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อให้ครบ 3 วันก็เป็นได้

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ขอรับบริจาคเงินและผลไม้ เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือหลังได้ออกสำรวจปางช้างและที่อื่นๆเพื่อนำเงินและผลไม้ต่างเข้าช่วยเหลื โดยระบุข้อความว่า