ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เตรียม ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ให้ประชาชน 3 กลุ่มแรก เริ่ม 1 ต.ค. นี้!

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เตรียม ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 เฉพาะประชาชนที่ฉีดซิโคแวคครบ 2 เข็มเท่านั้น พร้อมกับอีก 2 กลุ่มเพิ่มเติม เริ่ม 1 ต.ค. นี้!

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้ข้อสรุปว่า จะฉีดบูสต์เตอร์เข็มที่ 3 ให้กลุ่มประชาชนทั่วไป เฉพาะผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว 2 เข็ม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ อีก 2 กลุ่ม ที่จะได้รับวัคซีนกระตุ้นไปพร้อม ๆ กันด้วย คือผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด แต่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และผู้ที่เคยได้รับวัคซีนไป 1 เข็ม แล้วมาติดเชื้อภายหลัง ส่วนคนติดเชื้อที่เคยได้รับวัคซีนไปแล้ว 2 เข็ม จะยังไม่ต้องกระตุ้นภูมิเข็ม 3 ในรอบแรกนี้

ส่วนวัคซีนที่จะนำมาฉีดกระตุ้นภูมิ จะเป็นวัคซีนชนิดไหน ใครต้องมาฉีดในวันเวลาใด และที่ไหน อย่างไร ต้องรอให้ฝ่ายสาธารณสุข กับโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ สรุปวางแนวทางอีกครั้ง และจะประกาศแจ้งผู้ที่เข้าข่ายทั้ง 3 กลุ่มต่อไป