‘กอ.รมน.-ทหาร’จับมือขุดลอกคลองชุมชนวัดมะลิ

กอ.รมน. ร่วมกับทหารบก ทหารเรือ และ กทม. ช่วยกันนำกำลังขุดลอกคลองช่วยชาวบ้านในช่วงหน้าฝน

กอ.รมน. ร่วมกับ นายประชา พัฒนรัตน์ ผอ.เขตบางกอกน้อย พันโท ณัฐติพงษ์ ตะโกใหญ่ ผบ. ร้อย.รส.ป.9พัน.109 ค่ายสุรสีร์ นาวาโท นวพล เปี่ยมนิเวศ นายทหารกิจการพลเรือน ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดย กองทัพเรือ ร่วมกันนำกำลังพล ลงพื้นที่ขุดลอกคูคลองในชุมชนวัดมะลิ

กอ.รมน.จัดทำโครงการเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลง ประเทศของเรา ตามนโยบายของ คสช. ซึ่งชาวชุมชนวัดมะลิ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย ให้ขอความช่วยเหลือให้ทางหน่วยงานภาครัฐ ในการขุดลอกคูคลอง โดยรอบชุมชนวัดมะลิ 1 และ ชุมชนวัดมะลิ 2 ซึ่งคลองเหล่านี้เป็นคลองระบายที่ไหลผ่านหลายชุมชนในย่านนี้ แต่เนื่องจาก มีขยะปฏกูลและวัชพืช จำนวนมาก ทำให้ขวางทางน้ำ น้ำไหลจึงผ่านไม่สะดวกและทำให้น้ำท่วมขังได้ง่าย

ทั้งนี้ พ.อ.(พิเศษ) มนัส จันดี รอง ผอ.รมน.กทม. กล่าวว่า ทาง กอ.รมน. ได้จัดทำโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน โดยถ้าพี่น้องในชุมชนทั้ง 50 เขตมีปัญหาเดือดร้อนอะไร ทางกอ.รมน. เราพร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือ โดยประสานงานไปกับหน่วยงานรัฐบาลที่ดูแลพื้นที่นั้น ประสานกับเขตต่าง ๆ ทั้งนี้ที่มาในวันนี้เนื่องจากมีโครงการซึ่งจัดตั้งโดย คณะ คสช. กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร มีโครงการเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา ซึ่งสอดคล้องกับโครงการกับทางกอ.รมน. จึงได้ประสานงานกับทางสำนักงานเขตบางกอกน้อยให้ มีการจัดหารถบรรทุกขยะรถดูดเลน โดยครั้งนี้คาดว่า การปฏิบัติงานในวันนี้จะช่วย ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้

และนายประชา พัฒนรัตน์ ผอ.เขตบางกอกน้อย กล่าวเสริมว่า ทางสำนักงานเขตบางกอกน้อยได้รับการประสานงานจากชาวบ้าน ว่าบริเวณชุมชนวัดมะลิ ในลำคลองมีขยะและการระบายน้ำลำบาก และพอดีกับ กอ.รมน.ได้มีโครงการนี้ขึ้นมา ทางสำนักงานเขตบางกอกน้อยจึงได้ประสานงานกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำให้ได้รับประโยชน์ในวันนี้ให้ได้มากที่สุด