กอ.รมน.เลย จัดหนัก’รื้อสิ่งปลูกสร้าง-ฟันต้นยาง’บุกรุกป่า

20 มิ.ย.60 กอ.รมน.จังหวัดเลย ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี), ร้อย.อส.จ.เลย ที่ 2, ปกครอง อ.เมืองเลย, อบต.กกดู่ฯ, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย. ในพื้นที่ ประกอบไปด้วย ลย.1 (เอราวัณ)/ลย.3 (นาด้วง)/ลย.5 (ท่าลี่)/ลย.8 (ห้วยกระทิง)/ลย.11 (ชมน้อย)/ลย.12 (หัวฝาย)/ลย.13 (จอมศรี)/ลย.20 (แก่งม่วง), ผู้นำชมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ร่วมกันดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกป่าและปลูกพืชยางพารา ตามนโยบายพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและตัดฟันต้นยางพารา ซึ่งหน่วยฯ ที่ ลย.12 (หัวฝาย) ได้ดำเนินการตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา ในคดี อาญาที่ 949/58 เนื้อที่ 184-1-66 ไร่ ในเขตป่าสงวนฯ ป่าโคกภูเหล็ก ท้องที่ บ.ตูบโกบ ม.2 ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย  ซึ่งพื้นที่แปลงนี้ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนฯ พ.ศ.2507 และ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 เสร็จสิ้นตามกระบวนการตามขั้นตอนแล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันเข้าทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และตัดฟันต้นยางพาราซึ่งเป็นพืชอาสิณ เพื่อให้พื้นที่ป่ามีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่อไป