จ.ภูเก็ต มอบเงินช่วยเหลือ-ให้กำลังใจแก่ญาติผู้บาดเจ็บเหตุเรือล่มทะเลภูเก็ต

ผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บ และญาติของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์เรือล่ม ที่ยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เช้าวันนี้ (10 ก.ค.61 เวลา 07.30 น.) นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเรือล่มใน จ.ภูเก็ต เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้ที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เรือล่ม จำนวน 7 ราย ซึ่งขณะนี้ยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งทั้งหมดมีอาการปลอดภัยแล้ว ประกอบด้วย 1.Miss Xu SHU PING , 2.Mr.HE BINJING , 3.Mr.ZHAO WENJIE, 4.Mr.HUANG JUN XIONG ,5.Mr.HUANG XIAO FENG, 6.Miss HUO FEI ,7. Mr.XUTIAN XING

 

ขณะที่ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, อาสาสมัครกรมท่องเที่ยว, ตำรวจท่องเที่ยว ยังคงตั้งจุดประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บ ในการประสานงานเรื่องรถรับ-ส่ง ระหว่างที่พัก โรงพยาบาล สนามบิน และประสานงานกับสนามบินเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับ และมีล่ามอาสาสมัคร ล่ามกงสุลจีน คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

ก่อนหน้านี้ ผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เรือล่ม ซึ่ง นายนรภัทร เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้คำแนะนำในการดำเนินการกำหนดแนวทางช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยจากเหตุเรือล่ม ซึ่งขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำป้ายให้กับประชาชนอาสาที่มาทำหน้าที่ล่าม เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงตัวตนการทำหน้าที่ล่ามให้มีความชัดเจน และให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมทำความเข้าใจด้านข้อมูลกับล่าม เพื่อให้ล่ามมีความรู้ความเข้าใจนำไปถ่ายทอดและช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างถูกต้อง

สำหรับการเยียวยาผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องดังกล่าว ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจำแนกสิทธิผลประโยชน์ที่ญาติของผู้เสียชีวิต และสิทธิที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับโดยแยกเป็นจำพวกให้มีความชัดเจน ส่วนการออกใบมรณบัตร ทาง อ.เมืองภูเก็ต ออกให้แล้วจำนวน 10 ราย และการจัดการศพของผู้เสียชีวิต เปิดโอกาสให้ญาติของผู้เสียชีวิตเข้าดูศพเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อดำเนินการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับผู้เสียชีวิต และในส่วนของญาติผู้เสียชีวิตได้ขอความอนุเคราะห์ จ.ภูเก็ต ช่วยดำเนินการจัดพิธีเรียกขวัญ ณ บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับญาติของผู้เสียชีวิตซึ่งทางจังหวัดมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการต่อไป