จ.ยโสธร ตรวจสอบการทำงานแรงงานต่างด้าวและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ชุดปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 101/57 จังหวัดยโสธร ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ปกครองจังหวัด ปกครองอำเภอเลิงนกทา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และชุดเคลื่อนที่เร็ว กองกำลังรักษาความสงบประจำพื้นที่จังหวัดยโสธร ออกตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ในไร่อ้อยในเขตพื้นที่ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จำนวน 3 แห่ง พบมีแรงงานไทยที่รับจ้างตัดอ้อย จำนวน 68 คน ชาย 37 คนหญิง 31 คน แต่ไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแต่อย่างใด นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่ยังได้มีการตรวจปัสสาวะของแรงงานทั้งหมดและตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย จำนวน 5 คน ก่อนที่จะได้ควบคุมตัวทั้งหมดส่งเข้าบำบัดต่อไป


สำหรับการออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้เพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามนโยบายป้องกันการค้ามนุษย์ โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่มักจะลักลอบเข้ามาทำงานใน จ.ยโสธร มักจะเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวและกัมพูชา และในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการตัดอ้อยส่งโรงงานเป็นจำนวนมาก จึงหวั่นเกรงว่าอาจจะมีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาขายแรงงานได้ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีแรงงานต่างด้าวแต่อย่างใด