ชีพจรผู้ค้าตลาดจตุจักรเต้นแรง!! ค่าเช่าแพงเว่อร์…(มีคลิป)

ผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรรวมตัวยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาของตลาดฯ หลังการบริหารงานของ การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่มีความเป็นมืออาชีพ สร้างปัญหาซ้ำเติมผู้ค้า หลังจากมีการขึ้นค่าเช่าพื้นที่ แพงก่าเดิมถึง 8 เท่าตัว จนผู้ค้าแทบอยู่ไม่ได้ และเสนอให้เพิ่มช่องทางการจำหน่าย โดยเฉพาะการประสัมพันธ์ให้ตลาดฯเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้มากกว่าที่เป็นอยู่

วันนี้(2มิ.ย.61) กลุ่มผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรได้นัดรวมนตัว ได้ยื่นข้อเรียกร้องไปถึงรัฐบาล ผ่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ลงมาตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหา โดยเฉพาะความพยายามที่จะให้ตลาดนัดจตุจักร เป็นศูนย์กลางทางการค้าของสินค้า OTOP และ SMEs ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ

โดยตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางเข้าประชุมหารือกับกลุ่มผู้ค้าตลาดนัดสวนจตุจักร โดยมีตัวแทนของการรถไฟแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานครด้วยและเดินสำรวจพื้นที่ตลาดนัดสวนจตุจักร โดยได้พบปะพูดคุยกับบรรดา พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดนัดแห่งนี้

นายขจรศักดิ์ ดำรงค์ไทย ผู้ค้าตลาดสวนจตุจักร บอกว่า กลุ่มผู้ค้าได้ส่งปัญหาที่เผชิญอยู่ไปถึงรัฐบาล เช่น ปัญหาค่าเช่า เพราะพบว่า หลังจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้ามาบริหาร เก็บค่าเช่าที่สูงกว่า กทม.ถึง 8.5 เท่า และการให้ผู้ค้านอกสัญญาเข้ามาค้าขายในพื้นที่​ ตลอดจนการรถไฟฯไม่มีความสามารถในด้านบริหาร จนต้องไปจ้างบริษัทอื่นเข้ามาบริหารแทน สร้างปัญหาซ้ำเติมให้กับผู้ค้า

ด้านนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับข้อเสนอของกลุ่มผู้ค้า ระบุว่า ที่สามารถช่วยเหลือได้ในเบื้องต้นคือ ส่งเสริมด้านการขาย และจัดกรุ๊ปทัวร์ให้มาท่องเที่ยว ที่จะประสานกับภาคเอกชน  ส่วนปัญหาในด้านอื่นๆ จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีให้รับทราบ เพื่อให้ทุกฝ่ายส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมแก้ไข พร้อมจะเสนอให้กทม.เข้ามาร่วมดูแลตลาดนัดสวนจตุจักรร่วมกับการรถไฟฯ และให้มีสหกรณ์บริหารผู้ค้าตลาดนัดฯ ด้วย