ตู้โทรศัพท์ช่วยชีวิต

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับ TOT มีแนวคิดที่จะปรับปรุงตู้โทรศัพท์เก่า ให้สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ ล่าสุดมีการออกแบบตู้โทรศัพท์ช่วยชีวิต เพิ่มทางรอดให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน

 

 

ตู้โทรศัพท์สาธารณะเก่าร้าง ถูกพัฒนาให้เป็น ตู้โทรศัพท์ช่วยชีวิต ด้วยการติดตั้ง เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือเออีดี และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน การใช้บริการตู้โทรศัพท์ช่วยชีวิตนั้นง่ายดายและไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยหากมีเหตุด่วนเหตุร้าย ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทีมแพทย์ ผ่านกล้องวงจรปิด ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งภาพและเสียง

การพัฒนาตู้โทรศัทพ์ช่วยชีวิต ถือเป็น นวัตกรรมใหม่ ประชาชนผู้พบเห็นอยากให้ มีข้อมูล และคู่มือการใช้งานเพื่อสร้างความเข้าใจ การทำงานของ ตู้โทรศัทพ์ช่วยชีวิต

ถึงแม้ สพฉ.จะรณรงค์ ติดตั้งตู้โทรศัพท์ช่วยชีวิต ให้มีเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนทุกคนควรมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิต และให้การช่วยเหลือ ผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที