“ทวดทอง” ใจบุญอุทิศที่ดินทำทางเข้าสาธารณะ

ชาวนาบินหลาขึ้นป้ายยกย่องทวดทอง 91 ปี อุทิศที่ดินของตนทำถนนทางเข้าสาธารณะ จ.ตรัง

วันนี้(20 มิ.ย 60) เวลา 14.00 น. ที่บ้านเลขที่ 50 หมู่ 3 ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง ชาวบ้านร่วมกันทำป้ายยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ทวดทอง คงแก้ว อายุ 91 ปี ที่ได้ยกที่ดินของตนเองให้เป็นที่สาธารณะทำทางเข้า ได้อุทิศที่ดินให้ทำถนนหนึ่งสายจากปากทางถึงสายชลประทาน เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยพื้นที่ถนนที่บริจาคให้กับทางสาธารณะมีความกว้าง 8 เมตร ความยาว 350 เมตร จากการได้พูดคุยกับทวดทอง คงแก้ว ยังเป็นผู้ที่มีจิตใจร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใสมีสุขภาพที่แข็งแรง น้ำใจเอื้อเฟื้อโอบอ้อมอารี ให้กับเพื่อนบ้านแม้ตนจะมีที่ดินเพียงแค่16 ไร่


ด้านทวดทอง คงแก้ว กล่าวว่า จากที่ได้ทราบว่ามีลูกหลานและกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ ต.นาบินหลา ได้ทำป้ายเชิดชูยกย่องให้เกียรติเป็นคนต้นแบบของสังคม ได้อุทิศที่ดินให้ทำถนนหนึ่งสายจากปากทางถึงสายชลประทาน ตนรู้สึกภูมิใจ เพราะไม่ได้คิดอะไรมากแค่ถือคติที่ได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น เพราะสิ่งของเป็นของนอกกาย ตายไปก็ไม่สามารถนำไปได้ แต่ความดีที่จะนำติดตัวไป ทำให้ตนเองมีความสุขและทุกคนก็มีความสุข นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้ว ซึ่งที่ดินดังกล่าวนั้นเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่ตนสร้างสมมาด้วยน้ำพักน้ำแรงพร้อมกับ นางถนอม คงแก้ว ภรรยา อย่างไม่รู้สึกเสียดาย

ทวดทอง ยังกล่าวอีกว่า สมัยวัยหนุ่มเคยติดทหารเกณฑ์เมื่อปี พ.ศ.2490 ทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติ ความมีระเบียบวินัย และสำนึกในหน้าที่ รักชาติเท่าชีวิต เสียสละ และทำความดี ยึดหลักพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาโดยตลอด และปัจจุบันก็ยังคงพกธงชาติที่เคยทำหน้าที่ตอนเป็นทหารเกณฑ์พกติดตัวอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องเป็นพ่อตัวอย่างอีกด้วย
สัมภาษณ์ คุณทวดทอง คงแก้ว อายุ 91 ปี ชาวตำบลนาบินหลา อ.เมืองตรัง