ทางหลวงนครสสวรรค์ เตือนจุดเสี่ยงขึ้นสู่ภาคเหนือ

ที่ จ.นครสสวรรค์ เจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์ระดมติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางและป้ายบอกจุดทางชำรุดบริเวณทางหลวงสายหลักขึ้นสู่ภาคเหนือ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในกับประชาชนที่ใช้รถ ซึ่งบริเวณถนนเลี่ยงเมืองหมายเลข 122 ทั้งขาขึ้นและขาล่องถือว่าเป็นอีก 1 จุดเสี่ยงเนื่องจากตลอดเส้นทางระยะ 23 กิโลเมตรนั้นสภาพถนนค่อนข้างชำรุดหลายจุด ไม่ควรขับรถด้วยความเร็วเพราะอาจเกิดอันตรายได้ นอกจากนี้ผู้ที่ใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองหมายเลข 122 เพื่อเดินทางขึ้นสู่จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก เมื่อเข้าสู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 16 ไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 23 ควรชะลอความเร็วและควรขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากถนนจะถูกบีบบังคับให้รถวิ่งสวนกัน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเส้นทางใหม่ จึงมีป้ายประกาศห้ามขับรถแซงกันอย่างเด็ดขาด