ทุเรียนฟีเวอร์! นร.ไอเดียแจ๋วใช้’ทุเรียนหมอนทอง’ประดับพานไหว้ครู

งานไหว้ครูไอเดียเจ๋งเกิดขึ้นอีกแล้วที่ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย กลางเมืองโคราช เด็กนักเรียนใช้พานลูกทุเรียนสื่อความหมายถึงการเรียนลูกเดียว แถมปัญญาเฉียบแหลมเหมือนหนามทุเรียน!

นครราชสีมา วันนี้ (8 มิถุนายน 2560) พิธีไหว้ครูที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดนครราชสีมา เด็กนักเรียนกว่า 4,200 คน ได้ประดิษฐ์พานไหว้ครูกว่า 230 พาน ด้วยดอกไม้ธูปเทียน เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนวิชาความรู้

ด.ช.วัยวุฒิ รามวินิจ อายุ 13 ปี หนึ่งในตัวแทนของเพื่อน ๆ นักเรียนในชั้น ม.1/8 ที่ออกแบบพานทุเรียนดังกล่าว บอกว่า เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงทุเรียนออกผลผลิต การไหว้ครูครั้งนี้ตนจึงได้ใช้ทุเรียนหมอนทอง 1 ลูก พร้อมด้วยเงาะโรงเรียน และพวงมาลัยดอกมะลิ 1 พวง สร้างสรรค์ทำเป็นพานไหว้ครู เพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับการตั้งใจเรียนหลายอย่าง กล่าวคือ ทุเรียน 1 ลูก หมายถึงจะตั้งใจเรียนลูกเดียว หนามของทุเรียนที่แหลมคมมากมาย สื่อถึงเมื่อตั้งใจเรียนลูกเดียวแล้วก็จะทำให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมมาก อีกทั้งทุเรียนยังมีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย ซึ่งหมายถึงคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลม ก็จะทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของวงตระกูลและสังคมอย่างกว้างขวาง เมื่อไปทำงานก็จะมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของทุกหน่วยงานด้วย ดังนั้น ทุกคนในชั้นจึงได้เลือกทุเรียนหมอนทองมาทำเป็นพานไหว้ครูครั้งนี้