“นายกฯ” เสนอทุกกระทรวง ใช้แนวทางจิตอาสา ร.10 เป็นที่ตั้ง

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับในที่ประชุมให้แต่ละกระทรวงนำเอาแนวทางจิตอาสา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ไปขับเคลื่อนงานของหน่วยงานภาครัฐด้วย

พร้อมขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และภาคประชาชนด้วย ซึ่งฝากทุกกระทรวงให้กลับไปดูเรื่องตัวชี้วัดที่มี 31 ตัวชี้วัด หากมีตรงไหนที่ยังมีปัญหา ขอให้พิจารณาประสานงานเร่งดำเนินการแก้ไข

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาหาแนวทางพัฒนาบุคลากรของประเทศ ให้มากยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่นักเรียนระดับประถม มัธยมเป็นต้นไป

อ่านข่าว Bright Today