ป่าไม้บึงกาฬ-อาสาสมัครป่าไม้ชาวบ้านทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าช่วงหน้าแล้ง

23 ก.พ.60 เวลา 08.30 น. ป่าไม้จังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 154 และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นค.4 (เซกา) กรมป่าไม้ ร่วมกับอาสาสมัครป่าไม้ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ราษฎร ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ประกอบด้วย บ.โคกแสงทอง บ.โนนยางคำ บ.โนนสวนหม่อน บ.ดอนสวรรค์ และ บ.โคกกระแซ รวมกว่า 60 คน ร่วมกันนำรถไถทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง บริเวณแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเซกา ป่าดงสีชมพู ป่าภูทอกใหญ่ภูวัวและป่าดง ซำบอนเซกา ท้องที่ บ.โคกแสงทอง ม.15 บนพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ เพื่อป้องกันไฟป่าที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้ง โดยได้จัดการทำลายวัสดุ กิ่งไม้ ใบไม้ ที่จะเป็นเชื้อเพลิงการเกิดไฟป่า โดยการนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดไฟป่า ทำให้ป่าไม้เสียหายเป็นบริเวณกว้าง และยังทำให้แหล่งอาหารของสัตว์ป่าตามธรรมชาติ ถูกทำลายไปด้วย โดยเฉพาะพืชอาหารช้างป่าที่มีอยู่กว่า 45 ตัว และยังทำให้เกิดมลภาวะ มีหมอกควันจากไฟป่าปกคลุม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในป่า และชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย