ป่าไม้เชียงใหม่ ลุยติดป้ายประกาศสั่งรื้อรีสอร์ทแหล่งท่องเที่ยว “ดอยม่อนแจ่ม”

25 เม.ย.60 นายราเชนทร์ ภุมมะภูติ ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นายเกียรติศักดิ์ กิจศักดิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่า , นายพงษ์อรัญ ใสสอาด หัวหน้าสายตรวจปราบปราม ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) , นายไพโรจน์ บุญญรัตน์ศิริ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.12 (ห้วยทราย) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และกำนันตำบลโป่งแยง นำป้ายประกาศคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ที่ 68/2560 ลว. 28 มีนาคม 2560 เรื่อง ให้รื้อถอนหรือทำลายแก่สิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เข้าไปติดตั้งในรีสอร์ท ชื่อ “บ้านศรีวิไล” ในพื้นที่ ม.2 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เบื้องต้นได้สั่งให้ นายก้อนแก้ว จันปิน จำเลยคดีความผิดยึดถือ ครอบครองฯ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม และเป็นเจ้ารีสอร์ทดังกล่าว ซึ่งมีพื้นที่ เนื้อที่ 4-1-64 ไร่ ทำการรื้อถอน หรือทำลายแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2560

นายเกียรติศักดิ์ กิจศักดิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่า กล่าวว่า การเข้าติดตั้งป้ายประกาศให้รื้อถอนครั้งนี้เป็นคดีค้างเก่ามานาน แต่เจ้าของไม่ยินยอมให้รื้อถอนและได้ขออุทธรณ์ กระทั่งวันนี้เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปติดป้ายประกาศคำสั่งให้รื้อถอน ซึ่งในพื้นที่ “ดอยม่อนแจ่ม” ยังมีอีกหลายรายที่จะต้องเข้าไปดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้

นอกจากนั้น รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับรีสอร์ทบ้านศรีวิไล เคยถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้บุกเข้าตรวจสอบครั้งแรกเมื่อปี 2558 โดยครั้งนั้นนอกจาก บ้านศรีวิไล ยังมีรีสอร์ทและสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งในพื้นที่ของม่อนแจ่มที่ถูกตรวจสอบ