พระ-ลูกศิษย์ จัดทอดผ้าป่าอาหารสด ขนเสบียงเข้าวัดพระธรรมกาย

พระลูกวัดพระธรรมกายพร้อมศิษยานุศิษย์ จัดงานทอดผ้าป่า ที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวง เน้นอาหารสด ทั้งผัก และผลไม้ เพื่อที่จะสามารถลำเลียงเข้าวัดได้อย่างสะดวก โดยมีประชาชนนำอาหารสดมาร่วมถวายจำนวนมาก
 
นอกจากนี้ ยังได้มีการเขียนป้ายแสดงเจตนารมณ์ในการจัดงานทอดผ้าป่า ว่า “ทอดผ้าป่าอาหารสด เพื่อช่วยเหลือ พระภิกษุ-สามเณร ในวัดพระธรรมกาย เพื่อเห็นแก่มนุษยธรรม”
โดยพระอิสรภาพ อาจรสัมปันโน พระเครือข่ายวัดพระธรรมกาย เปิดเผยว่า หลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วก็จะรวบรวม และเจรจากับเจ้าหน้าที่เพื่อนำส่งเข้าไปในวัดพระธรรมกาย ซึ่งคาดว่าจะจัดงานบุญนี้ไปจนกว่าจะมีการยกเลิกมาตรา44