ภตช.เข้ายื่นหนังสือถึงนายกฯ หลังพบการทุจริตศธ. กว่า 2 พันล้านต่อปี

ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติและเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ศูนย์บริการประชาชน หลังมี
กลุ่มนักเรียนและผู้ปกครอง พบการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ โดยเรียกคืนหนังสือเรียนเก่าทั้งๆที่ให้ปรีไม่มีเงื่อนไข หวังกินส่วนต่าง ทำให้ภาครัฐเสียหายกว่า 2,000 ล้านต่อปี


โดยนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้ากลุ่มไทยศรีวิไลย์ เลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) และเลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.) เปิดเผยว่า มีหลักฐานจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องในแวดวงการศึกษาจำนวนมาก ระบุว่าในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีโรงเรียนทุกสังกัดประมาณ 30% แอบเรียกหนังสือเรียนเก่าคืน ทั้งๆ ที่เป็นหนังสือให้ฟรี โดยนำหนังสือดังกล่าวมาเวียนเทียนส่งมอบให้กับนัก เรียนรุ่นใหม่ ในวันเปิดภาคเรียน ทั้งๆ ที่มีการจัดสรรงบประมาณ100 % เพื่อให้จัดซื้อหนังสือใหม่ตามนโยบาย แต่กลับพบพฤติกรรมคอรัปชั่นในรูปแบบเช่นนี้ โดยทำมาแล้วหลายปี


ทั้งนี้ จากพฤติกรรมดังกล่าวเกิดการทุจริตค่าหนังสือใหม่กว่า 50% มีการอาศัยความร่วมมือกับร้านค้าออกใบเสร็จเป็นเท็จ และทางโรงเรียนนำไปเบิก ซึ่งเป็นการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยปีละกว่า 1,300 ล้านบาท และยังพบว่า การเอื้อผลประโยชน์ระหว่างกัน โดยเฉพาะหนังสือที่เขียนโดยนักวิชาการ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) จะมีราคาแพงมาก เพราะมีค่าลิขสิทธิ์ ตรวจสอบในเชิงลึก ปี 2561 ทางสสวท. เขียนหนังสือแบบ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-4 ใหม่ มีการปรับปรุงกระดาษ ราคาสูงมาก และมีการขอความร่วมมือ ไปยัง สพฐ. อุดมศึกษา สช. กศน. ให้ช่วยซื้อ ถือเป็นการทุจริจแบบสมยอมกัน

โดยไม่สามารถจัดซื้อได้ครบ 8 กลุ่มสาระวิชาตามนโยบายด้วย เพราะไม่เหลืองบประมาณ จึงเรียนร้องไปยังนายกรัฐมนตรี ให้เร่งตรวจสอบความโปร่งใสในเรื่องเหล่านี้ พร้อมฝากไปถึงผู้ปกครองหรือนักเรียนคนใด ได้หนังสือเรียนไม่ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ หรือไม่ใช่
หนังสือใหม่ ให้ร้องเรียนมาที่สำนักงานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้