มวลน้ำ “4 เขื่อนหลัก” ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

กรมชลประทาน รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญ ณ วันที่ 14 ส.ค.62 โดยที่

เขื่อนภูมิพล จ. ตาก มีปริมาณน้ำในอ่าง 4,466 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 33% ของความจุอ่าง และมีปริมาตรน้ำใช้การได้ 666 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 7%

เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่าง 3,590 ล้านลบ.ม. หรือคิดเป็น 38% ของความจุอ่าง และมีปริมาตรน้ำใช้การได้ 740 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 11%

เขื่อนแควน้อยฯ จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำในอ่าง 126 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็น 13% ของความจุอ่าง และมีปริมาตรน้ำใช้การได้ 83 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 9%

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่าง 30 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็น 3% ของความจุอ่าง และมีปริมาตรน้ำใช้การได้ 27 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 3%

โดยถ้ารวมทั้ง 4 เขื่อนหลักสำคัญ มีปริมาณน้ำในอ่าง 8,212 ล้าน ลบ.ม หรือคิดเป็น 33% ของความจุอ่าง และมีปริมาตรน้ำใช้การได้ 1,516 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 8%

อ่านข่าว Bright Today