“รมว.เกษตร” เร่งประกันรายได้ หนุน ยาง 60 บาทต่อกก.

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการประกันรายได้เกษตรกรสวนยางพารา ให้มีราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเรื่องเร่งด่วน

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 1.3 ล้านราย ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก จากราคายางตกต่ำ พร้อมกับใช้กลไกในการผลักดันราคา โดยให้ใช้งบจากรัฐบาลน้อยที่สุด ขณะที่ประเทศไทยส่งออกยางมากที่สุด แต่การกำหนดราคายางกลับไปอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย

นายธนา กล่าวว่า รมว.เกษตรฯเร่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางกำหนดราคายางพาราโลก ทั้งเพิ่มการใช้ยางของหน่วยงานรัฐกว่า 1 ล้านตัน จะสามารถดูดซับยางจากตลาดได้ภายในปีนี้

ทั้งนี้มาตรการประกันรายได้จะสรุปสัปดาห์หน้าเพื่อนำเสนอ ครม.โดยเร็วที่สุด รวมทั้งแก้ไขการปลูกยางพาราในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ที่ขึ้นทะเบียนไว้ด้วย เพื่อไม่ให้รุกล้ำพื้นที่ป่า

นายธนา กล่าวว่า “มาตรการเสนอ ครม.เป็นแพ็คเกจเร่งด่วนที่สุด ประกันรายได้ 60 บาทต่อกก. พี่น้องเกษตรกรสวนยางเดือดร้อนมาก และให้การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ไปดูมาตรการผลักดันยางออกจากตลาด 1 ล้านตัน ซึ่งปัญหายางพารา เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณการกันอย่างเต็มที่

อ่าข่าว Bright Today