ลูกแว้น! พ่อแม่โดนด้วย

กองปราบเตือน! ลูกแว้น พ่อแม่โดนด้วย “จับจริง-ติดจริง-ยึดจริง” โทษคุก 3 เดือน ปรับสูงสุด 30,000 บาท

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. กองบังคับการปราบปราบ ออกประกาศเตือนเด็กแว้น คนซ้อน รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองว่า ว่าการขับขี่รถจักรยานยนต์สร้างความเดือดร้อน เป็นการกระทำความผิด โดยคนขับผิด มีความผิดตาม มาตรา 43 พรบ.ตราจรทางบก ในฐานความผิด “ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย” มีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับสูงสุด 10,000 บาท , คุมประพฤติ และทำงานบริการสังคม ส่วนคนซ้อน มีความผิดตาม มาตรา 86 ประมวลกฎหมายอาญา ฐานความผิด “สนับสนุน” รับโทษ 2 ใน 3 ของคนขับ, คุมประพฤติและ ทำงานบริการสังคม

นอกจากตัวเด็กแว้นและคนซ้อนจะได้รับโทษในการกระทำผิดแล้ว ผู้ปกครองยังมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบและต้องได้รับโทษมาตรา 26 ตาม พรบ.คุ้มครองเด็กฯ ฐาน“ปล่อยปะละเลย” ซึ่งมีโทษทำทัณฑ์บน หรือให้วางเงินประกัน หากกระทำผิดซ้ำริบเงินประกัน (คำสั่ง คสช.ที่ 22/2558) ผู้ปกครองจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุด 30,000 บาท และยึดรถ (คำสั่ง คสช.ที่ 22/2558)

อ่านข่าว Bright Today