ศธ.เตรียมสอบ ร.ร. เลือกปฏิบัติ ปฏิเสธรับรองมิสทิฟฟานีเป็นครู

ศธ.ยันไม่สนับสนุนให้โรงเรียนเลือกปฏิบัติเพราะเพศสภาพ พร้อมตรวจสอบ ร.ร.เอกชนเครือคริสตจักรกรณี “น้องหนาม” รองมิสทิฟฟานี ถูกปฏิเสธไม่รับสมัครเป็นครู

จากกรณีสมาชิกเฟซบุ๊กชื่อ Nada Chaiyajit โพสต์เรื่องราวของ น้องหนาม-วรวลัญช์ ทวีการ รองมิสทิฟฟานี สาวข้ามเพศ บัณฑิตคณะครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถูกปฏิเสธการรับสมัครเป็นครูจากโรงเรียนเอกชนเครือคริสตจักรหลายแห่ง เนื่องด้วยเพศสภาพ โดยให้เหตุผลว่า โรงเรียนคริสเตียนอาจไม่เหมาะสม ควรไปเป็นนางโชว์หรือพนักงานขายเครื่องสำอาง

นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า การบริหารโรงเรียนเอกชนมีเจตนารมณ์ให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 จึงกำหนดให้ผู้อำนวยการโรงเรียน มีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งครู ซึ่งโรงเรียนต้องกำหนดเป็นข้อบังคับ หรือระเบียบของโรงเรียนในการรับสมัครสรรหาครู กรณีของ คุณวรวลัญช์ การพิจารณาแต่งตั้งครู โรงเรียนอาจพิจารณาจากจำนวนครูที่เหมาะสม การขาดแคลนครูที่ตรงตามวิชาเอก หรือจากการประเมินหรือสอบแข่งขัน ซึ่งโรงเรียนจะเลือกปฏิบัติเนื่องด้วยเพศสภาพไม่ได้ ศธ.จะตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดจากโรงเรียนที่คุณวรวลัญช์ไปสมัคร เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป

“ศธ. โดยผู้บริหารระดับสูง ยืนยันว่าไม่สนับสนุนให้เกิดการเลือกปฏิบัติในทุกกรณี โดยเฉพาะเรื่องการสมัครสอบคัดเลือกครู แต่ให้พิจารณาตามที่ทางโรงเรียนมีความต้องการ ให้ตรงกับคุณสมบัติ และสอดคล้องกับการส่งเสริมความเสมอภาคเป็นธรรม” นายชลำกล่าว