“สหภาพแรงงานสื่อ” ห่วงนักข่าว ย้ำแต่ละสำนักดูแลความปลอดภัย

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ระบุจากเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างสื่อมวลชนกับชายฉกรรจ์ ที่บริเวณหน้าวัดพระธรรมกาย เมื่อค่ำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของเพื่อนนักข่าวและช่างภาพ และทีมข่าวที่กำลังปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากสถานการณ์มีความอ่อนไหว และเป็นความขัดแย้งที่มีแนวโน้มในการใช้ความรุนแรง เพราะมุมมองในเรื่องความเชื่อ ความศรัทธา กับการบังคับกฎหมายของรัฐ มีความแตกต่างและมีความขัดแย้งในทางความคิดของคนในสังคมอย่างมาก ซึ่งนอกจากหน้าที่สื่อมวลชนภาคสนามที่ต้องรายงานข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้าน ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษในการรายงานข่าวโดยไม่ลำเอียง และปราศจากอคติแล้ว

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยขอเรียกร้องให้กองบรรณาธิการข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้ดำเนินรายการข่าว ผู้ดูแลเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย รวมทั้งคอลัมนิสต์ ในแต่ละสำนักข่าว ตระหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักข่าวและช่างภาพ ภาคสนามที่ปฏิบัติงานข่าวในพื้นที่ให้มากขึ้น ด้วยการระมัดระวังในการนำเสนอความเห็นและความรู้สึกส่วนตัวปะปนกับการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ต้องนำข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา สร้างความเกลียดชังเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่อ่อนไหว สร้างอันตรายให้กับทีมข่าวภาคสนาม

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยขอยืนยันว่าการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนด้วยเสรีภาพบนความรับผิดชอบ สื่อมวลชนย่อมมิใช่คู่ขัดแย้งของฝ่ายใด สื่อมวลชนมีหน้าที่เพียงแต่รายงานข่าวตามวิชาชีพเท่านั้นและจะไม่มีความสูญเสียใดเกิดขึ้น หากทุกฝ่ายได้เคารพบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกันและแสวงหาหนทางที่จะคลี่คลายวิกฤติด้วยสันติวิธี