สะพานเหล็กใหม่ เชื่อมโลกภายนอกของแม่สามแลบ เสร็จแล้ว!

วันนี้ (23 ส.ค.) นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เผยว่า จากกรณีสะพานเชื่อมถนนทางเข้าหมู่บ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ จ.แม่ฮ่องสอน ถูกน้ำป่ากัดเซาะดินคอสะพานขาดหลาย ครั้ง ทำให้ ปภ.เขต 10 ลำปาง ตัดสินใจส่งสะพานเหล็กไปเพื่อแก้ไขปัญหา โดยชุดช่างพร้อมเครื่องจักรกลหนักและลำเลียงสะพานเหล็ก/แบร์ลี่ เข้าสู่บ้านแม่สามแลบ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ระยะเวลาในการก่อสร้างวางสะพานเหล็ก 11 วัน
แล้วเสร็จในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ ในการประกอบสะพานเหล็ก ทางทีมช่าง ต้องประสบกับปัญหาฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลกัดเซาะคันดินที่ทำทางเบี่ยงของลำน้ำ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการวางสะพาน ทำให้การวางสะพานล่าช้าเล็กน้อย แต่ยังสามารถดำเนินการจนแล้วเสร็จ และทำให้การเดินทางระหว่างบ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย กับ บ้านห้วยโผ อ.แม่สะเรียง สามารถสัญจรผ่านไปมาได้อย่างสะดวกเหมือนเดิม

หมู่บ้านแม่สามแลบ เป็นหมู่บ้านชายแดนที่ติดแม่น้ำสาละวิน คั่นกลางระหว่างไทยกับเมียนมา หมู่บ้านนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง และลำเลียงสินค้านานาชนิดส่งออกไปยังเมียนมา และหมู่บ้านต่างๆ ของไทย

อ่านข่าว Bright Today