หมุดคณะราษฎร ระลึกเหตุการณ์ 2475 ถูกเปลี่ยนเป็นข้อความใหม่

ติดตามได้ : ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.15 – 18.00 น.

ทาง BRIGHT TV ดิจิตอล และ เคเบิลช่อง 20
หรือชมผ่าน live streaming ได้ที่ https://www.brighttv.co.th/th/live