เตรียมเป็นเจ้าภาพ! ส.นสพ.หารือรัฐบาลจัดประชุมสื่ออาเซียน

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และรัฐบาลหารือร่วมจัดประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ส่งเสริมสื่อในระดับภูมิภาค ขณะที่ไทยเตรียมรับมอบตำแหน่งประธานต่อจากเวียดนามปีหน้า

นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ซึ่งประกอบด้วยนายกสมาคมสื่อทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค 10 สมาคม หารือกับพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และตัวแทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรม ในการร่วมจัดประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (Confederation of ASEAN Journalists) โดยมีตัวแทนประเทศต่างๆเข้าร่วม 10 ประเทศ ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2561

โดยนายเทพชัย กล่าวว่า สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน ซึ่งเป็นองค์กรสื่อระดับภูมิภาคที่มีบทบาทมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จะมีอายุครบ 42 ปี ในปี2561 และในโอกาสนี้จะจัดการประชุมใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2561 โดยสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ครั้งนี้

 

สำหรับสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน เกิดขึ้นจากการรวมตัวขององค์กรสื่อในประเทศอาเซียนเพื่อเป็นเวทีความร่วมมือของสื่อในภูมิภาคนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการรับรู้ และความเข้าใจระหว่างประชาชนในอาเซียน เพื่อเป็นสะพานเชื่อมสังคมที่มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในภูมิภาคนี้ และหลังจาก “ประชาคมอาเซียน”ได้ถือกำเนิดขึ้น ปัจจุบันสมาชิกของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียนประกอบด้วย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย / สมาคมนักข่าวอินโดนีเซีย / สหภาพแรงงานสื่อมวลชนมาเลเซีย / สมาคมนักข่าวฟิลิปปินส์ / สหภาพแรงงานสื่อมวลชนสิงคโปร์ / สมาคมนักข่าวเวียดนาม / และสมาคมนักหนังสือพิมพ์ลาว

 

นอกจากนี้ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรสื่อหลักของประเทศไทยจะรับมอบตำแหน่งประธานของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียนจากสมาคมนักข่าวเวียดนาม ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง สำหรับวงการสื่อมวลชนไทย ที่จะได้รับตำแหน่งที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาคนี้อีกด้วย