เปิดตัว “เครื่องปราบฝุ่น” ขอนแก่นรวมใจส่งช่วยเชียงใหม่

กลุ่มคนผู้มีจิตอาสา และวิศวกรในจังหวัดขอนแก่น ร่วมใจสร้าง “เครื่องปราบฝุ่น” หรือ JET VENTURI SCRUBBER ERIG 02 สำหรับปราบฝุ่น PM 2.5 เครื่องแรกของไทย เตรียมส่งช่วยปัดเป่ามลพิษทางอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ 6 เม.ย. นี้

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 3 เม.ย.2562 ที่ สำนักงาน อิริค จ.ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ 286 ม.11 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม และให้กำลังใจกลุ่มจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงาน เพื่อการจัดการภัยพิบัติ ที่ได้ทำการประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่สำหรับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 หรือที่เรียกว่า เครื่อง JET VENTURI SCRUBBER ERIG 02 ที่ในขณะนี้การก่อสร้างเครื่องดังกล่าวแล้วเสร็จและเตรียมที่จะเดินทางจากจาก จ.ขอนแก่น ไปที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือของไทย

ในขณะนี้ นายศรัญย์ อินทรกำแหง วิศวกรผู้ทำการก่อสร้าง กล่าวว่า เครื่อง JET VENTURI SCRUBBER ERIG 02 ที่ทำการคิดค้นขึ้นมาร่วมกันกับเพื่อนวิศวกรในเขต จ.ขอนแก่น ที่มีจิตเป็นกุศลหรือจิตอาสา ต่างได้มารวมตัวกันเพื่อดำเนินการจัดสร้างเครื่องดังกล่าวนี้ขึ้น โดยได้มีการมอบหมายแผนงานและการกำหนดขั้นตอนของการดำเนินงานในส่วนต่างๆ โยยอมรับว่าเครื่องดังกล่าวนี้มีการจัดสร้างขึ้นแล้วในการลดสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่ที่จำกัด หรืการสร้างในพื้นที่โรงงาน แต่การสร้างเพื่อที่จะสามารถเคลื่อนย้ายไปทำการติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบภัยที่กำลังเกิดขึ้นนั้นยังคงไม่มีเกิดขึ้น และในช่วงที่ผ่านมาขอนแก่น นั้นประสบปัญหาในเรื่องฝุ่น PM 2.5 จึงทำให้ชาวขอนแก่น ที่มีใจเป็นจิตอาสา หยุดที่จะคิดและหันมาร่วมมือกันทำอย่างจริงๆจัง จนทำให้วันนี้เครื่องดังกล่าวนั้นแล้วเสร็จไปแล้วประมาณร้อยละ 80 เหลือเพียงอีก ร้อยละ 20 เท่านั้น ที่จะทำให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ คือ ในส่วนของระบบล้อลากและระบบการขนส่งเคลื่อนที่

เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ ตัวแรกนี้ ในงบประมาณในการสร้างขึ้นประมาณ 400,000 บาท เป็นระบบดูดอากาศที่ฝุ่นละอองมาทำการบำบัดและให้เกิดอากาศที่บริสุทธิ์นั้นกลับออกไป ตัวเครื่องมีความสูงประมาณ 3 เมตร แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือด้านบน เป็นตัวดูดอากาศในจุดที่นำไปติดตั้ง จากนั้นผ่านเข้าสู่ระบบที่ 2 คือระบบบำบัดด้วยพัดลมและระบบน้ำเพื่อทำการสลายฝุ่นละออง ด้วยหลักวิศวกร และส่วนที่ 3 คือบริเวณด้านล่าง คือส่วนที่ปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกไปและส่วนจัดเก็บตะกอนและน้ำเสีย

ขณะที่นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่าเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้จะเดินทางจาก จ.ขอนแก่น ในวันที่ 5 เม.ย. โดยจะไปสนับสนุนการแก้ปัญหาฝุ่นละอองให้กับชาวเชียงใหม่ โดยเครื่องดังกล่าวนี้ จะสามารถที่จะผลิตอากาศบริสุทธิ์ได้ที่ 700,000 ลูกบาศก์คิวต่อวัน

ดังนั้น เครื่องปราบฝุ่น จึงเป็นเครื่องฟอกอากาศที่คืนอากาศบริสุทธิ์ต้นแบบเครื่องแรกของไทยที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคเอกชนและภาคประชาชนที่มีจิตเป็นกุศล เป็นจิตอาสาที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคม อย่างไรก็ตามในขั้นตอนของการเดินทางนั้นทางจังหวัด ได้ประสานงานร่วม ปภ.ในการสนับสนุนการลำเลียงขนส่งเครื่องฟอกอากาศดังกล่าว รวมทั้งการประสานงานร่วม จ.เชียงใหม่ ในการติดตั้งเครื่องดังกล่าวนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฝุ่นละอองให้กับชาวเชียงใหม่ต่อไป