เลขาฯ กอ.รมน.ตรวจเยี่ยมการทำงานภาค 4 กลุ่มเกษตรกร-ประมงวอนช่วยเหลือ

เลขาธิการ กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมการทำงานของ กอ.รมน.ภาค 4 และได้มีกลุ่มอาชีพประมง และเกษตรกรชาวสวนยาง และสวนปาล์ม ขอเข้าพบคณะฯเพื่อขอให้ช่วยเหลือ

พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า วันนี้ (1 ธ.ค.60) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. , นาย ประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย , พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้บัญชาการสำนักยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้บริหารระดับสูงของ กอ.รมน. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค 4 และหน่วยขึ้นตรง ณ ห้องประชุมจวน วรรณรัตน์ กองทัพภาคที่ 4 จ.นครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการทำงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย โดยมี พล.ต. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับ

พล.ต.พีรวัชฌ์ ได้กล่าวอีกว่า ในพื้นที่ภาคใต้ มีปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในระยะยาวที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง ได้แก่ ปัญหายาเสพติด, ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย , ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ, ปัญหาสินค้าหนีภาษี และปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องใช้เวลาแก้ไขอีกระยะหนึ่ง

นอกจากนี้ยังมีปัญหาเฉพาะในพื้นที่ ได้แก่ ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ และความคิดเห็นที่แตกต่างกันต่อโครงการและนโยบายของรัฐบาล เช่น การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่และสงขลา , การสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดพังงาและสุราษฏร์ธานี, การคัดค้านการกำจัดขยะด้วยการขุดหลุมฝังกลบ และการประมงในพื้นที่ เป็นต้น

ทั้งนี้ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยได้ยึดถือนโยบายของ ผอ.รมน. ที่เน้นย้ำให้ กอ.รมน. ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานของรัฐบาล และรับทราบปัญหา รวมถึงดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

และในโอกาสของการตรวจเยี่ยมนี้ มีกลุ่มชาวประมง , กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ได้ขอเข้าพบคณะตรวจเยี่ยม เพื่อชี้แจงความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ และขอให้ กอ.รมน. พิจารณาช่วยเหลือ ซึ่ง เลขาธิการ กอ.รมน. ได้รับฟังรับทราบข้อคิดเห็นของกลุ่มต่างๆ และจะนำเรียนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป