เส้นทางริ้วขบวนทีี่6 กองทหารม้า อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร

เส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิริยยศ กองทหารม้า อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เส้นทางริ้วขบวนที่ 6 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ขบวนกองทหารม้า อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร

โดยขบวนกองทหารม้านำและตามจะอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร มายังสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ก่อนทรงบรรจุพระบรมราชสรีรางคารที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส จากนั้นอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร มายังวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงบรรจุพระบรมราชสรีรางคารที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์

โดยจะเคลื่อนขบวนเวลาประมาณ 17.30 น. ผ่านถนนเจริญกรุง ผ่านถนนสนามไชย ผ่านถนนหน้าพระลาน ผ่านถนนกัลยาณไมตรี ผ่านถนนอัษฎางษ์ ผ่านถนนราชบพิตร ผ่านถนนเฟื่องนคร ผ่านถนนบำรุงเมือง ผ่านถนนราชดำเนินใน ผ่านถนนราชดำเนินกลาง ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ผ่านถนนพระสุเมรุ สิ้นสุดลงที่วัดบวรนิเวศวิหาร