เส้นทางแนะนําเดินทางรอบพื้นที่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๓ – ๔ พ.ค.

เส้นทางแนะนําสําหรับประชาชนใช้เดินทางรอบพื้นที่ รองรับการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ พ.ค. ๒๕๖๒

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกด้านการจราจร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ต่อเนื่องจากวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ซึ่งพื้นที่จัดพระราชพิธีฯ จะอยู่บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง และ พื้นที่ต่อเนื่อง
สําหรับผู้ที่เดินทางสัญจรตามปกติขอได้โปรดหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และขอแนะนํา เส้นทาง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง ดังนี้ 
๑. เส้นทางจากฝั่งพระนคร – ฝั่งธนบุรี

๑.๑) เส้นทาง ทางด่วน

• ลงด่วนยมราช ใช้เส้นทาง ถนนสวรรคโลก – ถนนราชวิถี หรือ ถนนสุโขทัย – สะพานกรุงธนบุรี (ซังฮี้)
• ลงด่วนยมราช ใช้เส้นทาง ถนนหลานหลวง – ถนนจักรพรรดิพงษ์ หรือ ถนนราชดําเนินนอก – แยก จปร. – สะพานพระราม ๘
• ลงด่วนยมราช ใช้เส้นทาง พิษณุโลก – แยกสวนมิสกวัน – ถนนราชดําเนินนอก – แยก จปร. – สะพานพระราม ๘
• ลงด่วนยมราช ใช้เส้นทาง ถนนหลานหลวง – ถนนราชดําเนินกลาง – สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
๑.๒) เส้นทาง พื้นราบ
• ถนนศรีอยุธยา – ถนนสวรรคโลก – ถนนราชวิถี หรือ ถนนสุโขทัย – สะพานกรุงธนบุรี (ซังฮี)
• ถนนเพชรบุรี – ถนนหลานหลวง – ถนนจักรพรรดิพงษ์ หรือ ถนนราชดําเนินนอก – แยก จปร. – สะพานพระราม ๘
• ถนนพระราม ๑ หรือ ถนนเพชรบุรี – ถนนหลานหลวง – ถนนราชดําเนินกลาง – สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
• ถนนพระราม ๔ – ถนนเยาวราช – ถนนจักรวรรดิ – สะพานพระปกเกล้า
• ถนนพระราม ๔ – ถนนสาทรใต้ – สะพานตากสิน
๒. เส้นทางจากฝั่งธนบุรี – ฝั่งพระนคร
๒.๑) เส้นทาง ทางด่วน
• ถนนกาญจนาภิเษก ใช้เส้นทาง – ทางพิเศษศรีรัช วงแหวนรอบนอก – ด่านประชาชื่น หรือ ถนนกําแพงเพชร
๒.๒) เส้นทาง พื้นราบ
• สะพานพระปกเกล้า – ถนนมหาไชย – ถนนหลานหลวง – ถนนเพชรบุรี หรือ ถนนพระราม ๑
• สะพานพระปกเกล้า – ถนนมหาไชย – ถนนเจริญกรุง – ถนนพระราม ๔
• สะพานพุทธยอดฟ้า – ถนนตรีเพชร – ถนนเจริญกรุง – ถนนมหาไชย – ถนนหลานหลวง – ถนนเพชรบุรี หรือ ถนนพระราม ๑
• สะพานพุทธยอดฟ้า – ถนนตรีเพชร – ถนนเจริญกรุง – ถนนวรจักร – ถนนบํารุงเมือง – ถนนพระราม ๑
• สะพานตากสิน – ถนนสาทรเหนือ – ถนนพระราม ๔
กองบัญชาการตํารวจนครบาล จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้ทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนในการเดินทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.๐๒) หมายเลข โทรศัพท์ ๑๑๙๗ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH