แข่งขันหัวเราะ งานผู้สูงอายุโคราช

ชาว อ.ครบุรี โคราช จัดแข่งผู้สูงอายุหัวเราะ เรียกเสียงฮา ในกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

 

 

วันนี้(12 เม.ย.60) ที่จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอครบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปี2560ซึ่งทางรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่13เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเป็นวันสงกรานต์ของไทย โดยในกิจกรรมทางเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลียง ได้นำเจ้าหน้าที่มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุของตำบลเฉลียงซึ่งมีอยู่มากกว่า400คนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่วมไทรของลูกหลานยาวนานอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมบันเทิงและนันทนาการต่างๆโดยเฉพาะการแข่งขันผู้สูงอายุหัวเราะ ซึ่งก็สามารถเรียกเสียงฮาและสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี