แมลงบั่วระบาดข้าวได้รับผลกระทบกว่า 9 หมื่นไร่ใน 9 อำเภอที่พิจิตร

แมลงบั่วระบาดหนัก นาข้าว ใน 9 อำเภอ กว่า 8 หมื่นไร่ ได้รับผลกระทบข้าวไม่ออกรวงให้ผลผลิต ผู้ว่าพิจิตร เร่งให้ความช่วยเหลือ โดยเบื้องต้นให้สำรวจผลกระทบ เพื่อเข้าประชุมคณะกรรมการ เร่งหามาตรการช่วยเหลือชาวนา
นาข้าวอายุเกือบ 2 เดือน ที่เกษตรกร จ.พิจิตร ปลูกไว้กำลังได้รับผลกระทบเดือดร้อนหนักจากแมลงบั่วที่กำลังระบาดในนาข้าว ซึ่งเกิดจากแมลงที่วางไข่เป็นตัวหนอนและกัดกินลำต้นของข้าว จนทำให้ต้นข้าวไม่เจริญเติบโต จนไม่สามารถออกรวงให้ผลผลิต ชาวนาส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจึงต้องปล่อยนาข้าวทิ้งเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง
ทางด้าน นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการ จ.พิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงนาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากแมลงบั่ว ที่บ้านโรงวัว ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร พบความเสียหายของแปลงนาข้าวของเกษตรกร เป็นบริเวณกว้าง โดยส่วนใหญ่ต้นข้าวอายุ 2 เดือน มีสภาพไม่เจริญเติบโตและไม่ออกรวงให้ผลผลิต โดยเบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่เกษตรสำรวจความเสียหาย เพื่อนำข้อมูลเข้าคณะกรรมการจังหวัดพิจิตร เพื่อรับทราบและหาแนวทางการแก้ไข พร้อมกับแนวทางการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
ล่าสุด รายงานจากสำนักเกษตรจังหวัดพิจิตร มีพื้นที่เสียหายมีจำนวน 9 อำเภอ จำนวน 96,780 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 5,398 ราย สำหรับแนวการช่วยเหลือขณะนี้ ได้แจ้งให้ทุกอำเภอสำรวจความเสียหายโดยละเอียด และรายงานให้จังหวัดทราบซึ่งจังหวัดมีคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ถ้าระดับความเสียหายเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนดจังหวัดจะเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยทันที