แรงงานเถื่อน ห้ามจ้าง!!

กระทรวงแรงงานยืนยันตัวเลขแรงงานต่างด้าว ที่ไม่ได้มาจดทะเบียนแรงงาน และรายงานตัว มีประมาณ 59,000 คน ระบุถือว่าเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายและห้ามนายจ้างใช้ทำงาน

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา  หลังปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS เมื่อคืนวันที่ 31 มี.ค. ว่า มี แรงงานยื่นลงทะเบียน 1,320,035 คน คิดเป็นร้อยละ 96 จากเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ 1,379,252 คน โดยแรงงานที่ไม่มาลงทะเบียน 59,217 คน ถือว่า ผิดกฎหมาย ห้ามทำงาน หากนายจ้างใช้งานจะมีความผิดด้วย แต่เชื่อว่า ต่างด้าวกลุ่มที่ไม่ลงทะเบียนไม่ได้มากมายขนาดนี้ เพราะส่วนหนึ่งกลับประเทศ บางส่วนกลับไปแล้วเข้ามาทำงานตามเอ็มโอยูถูกต้อง จึงไม่ต้องรายงานตัวทำประวัติ

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ศูนย์รับรายงานตัวออนไลน์ของกระทรวงแรงงาน รายงานยอดแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ไม่เข้ามาแจ้งรายงานตัวทำทะเบียนประวัติ มีจำนวน 75,319 คน แต่ได้ปรับยอดลดลงเหลือ 59,217 คน เนื่องจากได้นำยอดของแรงงานที่แจ้งขอทำทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดและเขตพื้นที่มาหักลบ ทำให้ยอดแรงงานผิดกฎหมายลดลงไปกว่า 1 หมื่นคน

โดยขั้นตอนหลังจากนี้ กระทรวงแรงงาน จะมีการรวบรวมรายชื่อและจำนวนคน ที่ยื่นขอลงทะเบียนทางออนไลน์ และยื่นทางสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ ทุกพื้นที่ และจะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประมวลผลวางแผนการดำเนินการด้านสถานที่ และกำหนดวันเวลา ให้นายจ้างพาไปดำเนินการให้เสร็จภายใน 30 มิถุนายน โดยจะมี SMS แจ้งเตือนนายจ้างให้ไปตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยในวันที่ 18 เมษายน จะมีการแถลงขั้นตอนต่างๆ และจะเริ่มเปิดศูนย์ดำเนินการ ในวันที่ 23 เมษายนนี้่