ในหลวงโปรดเกล้าฯ จัดแสดงโขนน้อมรำลึกคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดแสดงโขนน้อมรำลึกคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน ชุด “มหาธรรมิกราชา” โดยกรมศิลปากร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 20.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน ดังกล่าว และตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด” พร้อมกับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และรับเครื่องราชสักการะพระราชทาน เพื่อร่วมสักการะพระบรมราชานุมรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต สามารถนำเครื่องสักการะพระราชทานกลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล