ผญบ.-ผู้ประกอบการเกาะเต่า ยื่นหนังสือร้องทุกข์บ่อขยะเกาะเต่าเน่าเสียเริ่มไหลลงบ่อน้ำสาธารณะ

30 ม.ค.60 เวลา 13.00 น. นายโกศล พงศ์ผดุงเกียรติ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.เกาะเด่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ฟ้าสิริพร ตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะเต่า เดินทางเข้ายื่นหนังสือกับ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจ.สุราษฎร์ธานี ที่โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการกำจัดขยะที่เป็นปัญหาบนเกาะเต่าแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข


นายวัชรินทร์ ฟ้าสิริพร ตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะเต่า กล่าวว่า ตนเองเป็นตัวแทนชาว ต.เกาะเต่า ที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องขยะที่ตกค้างบนเกาะเต่ากว่า 4.5 หมื่นตัน ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจนเป็นเหตุให้น้ำจากบ่อขยะไหลลงทะเล อ่าวลึกและอ่าวโฉลก และไหลลงแหล่งน้ำที่ชาวเกาะเต่าเก็บไว้ใช้สอย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างมาก ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 11 พ.ย.59 ได้ยื่นหนังสือกับ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการ จ.สุราษฎร์ธานี และได้ลงตรวจสอบพื้นที่มาครั้งหนึ่งแล้ว จนเวลาผ่านไปกว่า 2 เดือนก็ยังไม่ได้รับคำตอบใด ๆ โดยในวันนี้ได้นำรายชื่อจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 97 ครัวเรือน เข้ายื่นหนังสื่อเพื่อติดตามการดำเนินการและขณะนี้ปัญหาเรื่องขยะบนเกาะเต่าส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวบนเกาะเต่าอย่างมาก และยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และความสวยงามของเกาะเต่า ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก และต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด
นายอวยชัย อินทร์นาค กล่าวว่า หลังจากได้ลงพื้นที่ ก็ได้เสนอเรื่องเพื่อของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของจังหวัด และเพิ่งได้รับอนุมัติงบเป็นจำนวนเงิน 81 ล้านบาท และจะเร่งเซ็นสัญญาใน 31 มี.ค.เพื่อดำเนินการกำจัดขยะตกค้างกว่า 4.5 หมื่นตัน บนเกาะเต่า โดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการ อย่างเร่งด่วนแล้วโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย.60 ทั้งนี้ทางจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด