ออเจ้ารับมือนทท.! ตม.สนามบินปิดยอดสงกรานต์ พบดอนเมืองโตขึ้น12%

ออเจ้ารับมือนทท.! ตม.สนามบิน เผย ปิดยอดสงกรานต์ พบดอนเมืองโตทะลุโด่ง12%

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองร่วมกันแต่งชุดไทย และผ้าพื้นเมืองที่ปฏิบัติงานตรวจหนังสือเดินทาง ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 1 -20 เมษายน 2561 ซึ่งได้รับการตอนรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ

โดย พันตำรวจเอกเชิงรณ ริมผดี รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง2 (รอง ผบก.ตม.2) ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ สตม. เปิดเผยว่า ตามที่ พลตำรวจตรี พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง2 ได้เปิดปฏิบัติการแผนอำนวยความสะดวกและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ช่วงสงกรานต์ ระหว่าง วันที่ 12-16 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลวันหยุด พบว่า เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ได้ตรวจผู้โดยสารเดินทางเข้าออกประเทศทางด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ ทั้งสิ้น 683,260 คน เป็นคนไทย 192,489 คน ต่างชาติ 490,771 คน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว ร้อยละ 6.96

ขณะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองดอนเมือง มียอดเดินทางเข้าออก 5 วัน รวม 234,600 คน เป็นคนไทย 79,383 และต่างชาติ 155,217 คน พุ่งสูงกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ12 คาดว่าเป็นเพราะสายการบินส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสายการบิน Low cost airline และสายการบินเหมาลำ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนนิยมใช้เดินทางจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการเดินทางเข้าออกประเทศที่ดอนเมือง ที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ด้านงานความมั่นคงได้สกัดชาวต่างชาติ ที่เสี่ยงต่อการแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาลักลอบทำงาน หรือเสี่ยงต่อการกระทำผิด เฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยปฏิเสธการเข้าเมือง ประมาณ 30 ราย จับกุมทั้งสิ้น 7 ราย เป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้หนังสือเดินทางปลอม 2 ราย เป็น คาแมรูน 1 ราย และกานา 1 ราย ที่เหลือเป็นการจับกุมตามหมายจับ 5 ราย

สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) และพลตำรวจโทสุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง(ผบช.สตม.) ได้มอบนโยบายและกำชับให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินทุกแห่ง วางมาตรการความพร้อมรองรับการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว อย่างเต็มที่ในฐานะตัวแทนคนไทยทั้งประเทศ พร้อมกับเพิ่มความเข้มในการสกัดผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นภัยคุกคามทุกรูปแบบ ไม่ให้ผ่านเข้าไปสร้างความเดือดร้อนในประเทศอย่างเต็มที่ โดยมีมาตรการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ห้ามขาดลา ,มาตรการบูรการการจัดการร่วมกับสายการบิน และการท่าอากาศยาน หรือ AOT รวมถึงการประกาศเตือนเผื่อเวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง ตลอดจนการปฏิบัติการทางการข่าว และตรวจเข้มเที่ยวบินเฝ้าระวังต่างๆ เพื่อคัดกรองบุคคลเสี่ยง ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนอย่างได้ผล ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ที่ได้รับคำชมเชย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผ่านทางโซเชียล โดยสามารถเร่งตรวจระบายได้อย่างรวดเร็ว แม้จะมีการสะสมของปริมาณผู้โดยสารเข้าออกประเทศในช่วงเที่ยวบินหนาแน่น อย่างไรก็ตาม ทางพลตำรวจตรีพฤทธิพงษ์ฯ ได้แสดงความขอบคุณต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งสายการบิน และการท่าอากาศยาน ตลอดจนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่เป็นส่วนสำคัญในการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันที่ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่อีกด้วย