โคราชเดินหน้าทวงคืนผืนป่ารอบที่ 5 หลังยึดพื้นที่ป่าสงวนกลับคืนได้แล้วกว่า 1 หมื่นไร่

23 ม.ค.2560 นายสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ นายอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายอร่าม มั่นชาวนา หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นครราชสีมา 6 และนายชูชีพ ธัญสุขไพศาล เจ้าหน้าที่ป่าไม้ชำนาญงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมา นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี กว่า 100 นาย ลงตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ โซนอี และเป็นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เคยมีการมอบให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปดำเนินการแต่ไม่สามารถจัดสรรให้เกษตรกรทำกินได้ เพราะเป็นพื้นที่ลาดชันและภูเขาสูง จึงมีการกันพื้นที่กลับคืนให้ทางกรมป่าไม้และไม่ให้ผู้ใดเข้าไปถือครองทำประโยชน์ โดยพื้นที่โซนดังกล่าวมีเนื้อที่รวม 2,124 ไร่

ก่อนหน้านี้จากหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อปี 2545 พบว่าบริเวณดังกล่าวยังคงเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ หลังจากนั้นมีการตรวจสอบพบว่ามีการบุกรุกแผ้วถาง เพื่อถือครองทำประโยชน์ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นการแผ้วถางเพื่อปลูกผลผลิตทางการเกษตร อาทิ มันสำปะหลัง ยูคาลิปตัส และพืชไร่ต่าง ๆ


นายอร่าม มั่นชาวนา เปิดเผยว่า เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่ามีพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางทำประโยชน์ลักษณะแบ่งเป็นแปลง ๆ ประมาณ 100 แปลง คาดว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 1,000 ไร่ และหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมหลักฐานภาพถ่าย พิกัด รวมถึงเนื้อที่ที่ถูกบุกรุกเพื่อนำส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.ครบุรี ดำเนินการหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป