ปล่อยปลาดุกอุย 1.5 แสนตัว ดันตลาด “ดุกร้า”

รองผู้ว่าฯ พัทลุงปล่อยพันธุ์ปลาดุกอุย จำนวน 1.5 แสนตัว หวังเพิ่มปริมาณการผลิตปลาดุกร้าทะเลน้อย ที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

วันนี้ (16 ส.ค.) นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าฯ จังหวัดพัทลุง เป็นประธานปล่อยพันธุ์ปลาดุกอุย จำนวน 1.5 แสนตัว ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อให้ปลาดุกอุยในแหล่งน้ำทะเลน้อยมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเพียงพอต่อผู้บริโภค

จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนทำให้ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มปริมาณของสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลาดุกอุย ในขณะเดียวกันความต้องการปลาดุกอุยเพื่อการประกอบอาชีพทางการประมง
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เพื่อรองรับความต้องการและการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องทำการเพิ่มจำนวนปลาดุกอุยตามธรรมชาติให้มากขึ้น