“สามเณร 4 รูป” ชนะเลิศการแข่งขัน “ROV”

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่ได้รับการส่งต่อและพูดถึงกันมากในโลกโซเชียล สำหรับภาพที่สามเณร 4 รูป รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันเกม ROV

การแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันกีฬาอิเล็คโทรนิกส์ ROV ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ในงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2562

ซึ่งในปีนี้ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอิเล็คทรอนิกส์ ROV ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ากลายเป็นที่ฮือฮาเพราะ ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ตกเป็นของทีมที่ประกอบด้วย สามเณร 4 รูป

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมหลักทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ การแสดงทางวิชาการและนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย , การตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ , การแข่งขันทางวิชาการ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กับไทยแลนด์ 4.0

มีเป้าหมายเพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปในเขตอีสานตอนบน  ได้นำความรู้ไปพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการในแขนงวิชาต่างๆ

อ่านข่าว Bright Today