โดนแล้ว! พระสนิทวงศ์ ผู้เปรียบเสมือนเงาตามตัว ธัมมชโย และ ทัตตชีโว