ดอกรักสีขาวบานสะพรั่งรับหน้าแล้งที่พิจิตร

ดอกรักพร้อมใจกันออกดอกสีขาวรับหน้าแล้งตามถนนในหมู่บ้านจำนวนมากที่ จ.พิจิตร ชาวบ้านรวมตัวพลิกโอกาสออกเก็บพร้อมแกะดอกรักส่งขายจำหน่าย สร้างรายได้ในช่วงว่างงานจากฤดูแล้งวันละ 200 บาท พอเป็นค่าอาหารในครอบครัว

14 พ.ค.60 ดอกไม้บ้างชนิดยังคงออกดอกสร้างความสวยงามในช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะดอกรักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ และเกษตรกรนิยมปลูกไว้ตามเส้นทางหมู่บ้านได้พร้อมใจกันออกดอกสีขาวเบ่งบาน ออกจากกรีบดอกเต็มต้นเพื่อท้าอากาศร้อนในช่วงฤดูแล้งตามข้างทางถนนคอนกรีต บริเวณ ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สร้างความสวยงามในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งหลังจากที่ดอกรักออกดอกจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ในช่วงหน้าแล้ง ออกทำการเก็บดอกรัก ที่ออกจำนวนมาก ชาวบ้านก็จะเก็บส่งขายให้กับพ่อค้า และ แม่ค้า ที่มารับซื้อ ใน กิโลกรัมละ 30-40 บาท เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบ ของการร้อยมาลัย ทั้ง ในจังหวัดพิจิตร และ กรุงเทพมหานคร เพื่อหารายได้ในครอบครัว

นางปวริสา งามมีศรี ระบุว่า ในช่วงหน้าร้อนและอากาศแล้ง ดอกรักจะออกดอกในช่วงนี้ ซึ่งในปีนี้ดอกรักมีการออกดอกจำนวนมาก ชาวบ้านจึงรวมตัวกันออกเก็บ ซึ่งในแต่ละวันจะได้ประมาณ 5 กิโลกรัม และจะมีรายได้วันละ 200 บาท พอเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

สำหรับ ต้นรัก จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กหรือเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สามารถออกดอกและติดผลได้ตลอดปี แต่จะออกมากในช่วงฤดูร้อน ในส่วนดอกรักจะออกดอกเป็นช่อแบบซี่ร่ม โดยจะออกตามซอกใบใกล้ส่วนยอดหรือตามปลายกิ่ง แต่ละช่อมีดอกย่อยจำนวนมาก ลักษณะดอกเป็นรูปมงกุฎขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางดอก มี 5 แฉกอวบน้ำ เชื่อมติดกัน เมื่อทำการแกะเปลือกดอกแล้ว จะนิยมนำมาแยกใช้ร้อยเป็นพวงมาลัยขายให้กับประชาชนโดยทั่วไป