พยาบาลวิชาชีพอีสานประกาศจุดยืน

เครือข่ายอาจารย์ นักวิชาการและพยาบาลวิชาชีพ ภาคอีสานร่วมประกาศเจตนารมณ์หาทางออกของวิชาชีพพยาบาลและยื่นข้อเสนอ 3 ข้อแก้ไขปัญหา

กลุ่มเครือข่ายอาจารย์ นักวิชาการและพยาบาลวิชาชีพ ภาคอีสาน เปิดเวทีระดมความคิดเห็นและหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหากรณีที่เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุข มีการเคลื่อนไหวให้ทางคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10,992 อัตรา โดยมีประเด็นร่วมกันพิจารณา 5 ประเด็น ซึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจสูงสุดคือ ข้อเสนอหาทางออกวิชาชีพในสถานการณ์เร่งด่วน มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

ทั้งนี้หลังระดมความคิดเห็นแล้วเสร็จ มีการสรุปประเด็นที่ต้องการนำเสนอจากนั้น กลุ่มเครือข่ายอาจารย์ นักวิชาการและพยาบาลวิชาชีพ ภาคอีสาน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์หาทางออกของวิชาชีพการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพประชาชน ขอแสดงจุดยืนหลีกเลี่ยงการใช้วิชาชีพพยาบาลและประชาชนเป็นเครื่องมือ โดยแถลงว่า การบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการ ถือว่าเป็นพื้นฐานการให้ความสำคัญสุขภาพประชาชน เพราะปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นคือการไม่มีความมั่นคงทางอาชีพ จึงเป็นที่มาของข้อเสนอ 3 ข้อในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ขอให้กระทรวงสาธารณสุขแสดงข้อมูลอัตราตำแหน่งว่าง การบรรจุย้อยหลัง 5 ปี ขอให้มีการทบทวนมติที่ประชุม ครม. วันที่ 9 พค. แก้ไขเรื่องการบรรจุ โดยให้บรรจุให้ครอบคลุมตำแหน่งที่คงค้างก่อน และขอให้มีสถาบันกลางในการดูแลอัตรากำลังเฉพาพยาบาล

หลังประกาศเจตนารมณ์กลุ่มเครือข่ายอาจารย์ นักวิชาการและพยาบาลวิชาชีพ ภาคอีสาน ได้ร่วมกันร้องเพลง“ความฝันอันสูงสุด” เพื่อแสดงพลังให้รัฐพิจารณาพยาบาลเป็นข้าราชการด้วย
ข่าว-ภาพ กัมพล ดวงชิน