เอาจริง!! สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ ฯ เปิดแอพรับแจ้งเอาผิด พวกขนส่งสัตว์ผิดกฎหมาย

วันที่ (30 พ.ย.) ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ แห่งประเทศไทย (TSPCA) มีความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องปัญหา และอุบัติเหตุจากการขนส่งสัตว์หลายชนิด โดยมองว่าการขนส่งสัตว์ในปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องและคุ้มครองอยู่

ทั้งนี้ จึงอยากให้เจ้าของหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง วางแผนเส้นทางและระยะเวลา ในการเดินทางให้มีความเหมาะสม สัตว์ต้องมีสภาพที่พร้อมในการเดินทาง ไม่มีอาการป่วยหรือบาดเจ็บ เว้นแต่มีเหตุอันสมควร พาหนะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับชนิดสัตว์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็นแล้วแต่ชนิดและประเภทของพาหนะขนส่ง โดยการขนส่งสัตว์ ต้องไม่ทำให้สัตว์หวาดกลัว บาดเจ็บหรือทุกข์ทรมาน ทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และสิ้นสุดการเดินทาง

“จากนี้เป็นต้นไป ถ้าเจ้าของหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งสัตว์ ไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ก็จะมีความผิดตาม มาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์ สามารถแจ้งร้องเรียน ผ่านทางแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนภารกิจกรมปศุสัตว์ได้ทันที” ดร.สาธิต กล่าวว่า