พช.สนองพระดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ น้อมนำโครงการชาวบ้านปลูกผักอาหารช่วงโควิด-19

พช.สนองพระดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ น้อมนำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองมาขยายผลให้ชาวบ้านปลูกผักสร้างความมั่นคงด้านอาหารช่วงโควิด-19 พบสำเร็จเกินคาด เริ่มแรกมี 5 จังหวัดทำสำเร็จปลูกผักครบ 100% แล้ว

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาขยายต่อยอดสู่กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นั้น ขณะนี้ได้เกิดกระแสตอบรับการปลูกผักกันอย่างคึกคักทั่วประเทศ โดยเริ่มที่ตัวข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนต้องปลูกเองก่อน และประสานผู้นำระดับจังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเปลี่ยนที่ว่างบริเวณจวนเป็นแปลงปลูกผัก รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นายอำเภอทุกอำเภอ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่นได้ร่วมปลูกผักเป็นแบบอย่างแล้วนำพาชาวบ้านให้ทุกครัวเรือนได้ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารช่วงโควิด-19 ระบาด

“ขณะนี้ดำเนินการมา 50 กว่าวันแล้ว เลยครึ่งทางมาเล็กน้อย แต่ผลการตอบรับแรงมาก จากการสำรวจสถิติการปลูกผักรายครัวเรือน ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 พบว่าจากจำนวนครัวเรือนเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั่วประเทศ 11,811,124 ครัวเรือน ไม่รวมกรุงเทพมหานคร และเขตเมือง มียอดครัวเรือนลงมือปลูกผักสวนครัวแล้วจำนวน 10,137,648 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.83 ของครัวเรือนเป้าหมาย และพบว่ามีจังหวัดที่ประชาชนปลูกผักสวนครัวครบ 100% ของครัวเรือนเป้าหมายแล้ว 5 จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง พิษณุโลก ตาก อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด ขณะที่หลายจังหวัดก็มียอดคนปลูกผักใกล้จะครบ 100 % แล้วเหมือนกัน ซึ่งถ้าสถิติเป็นแบบนี้ไปอย่างต่อเนื่องก็มั่นใจได้ว่าเมื่อถึงกำหนด 90 วันจะมีผู้ปลูกผักสวนครัวทั่วประเทศ 100 % ตามจำนวนครัวเรือนเป้าหมายอย่างแน่นอน และเมื่อครบกำหนด 90 วันตามโครงการจะมีการประเมินผลการดำเนินงานทั่วประเทศ โดยกำหนดแผนว่าครัวเรือนที่สามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง จะให้สมัครเป็นสมาชิกโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป” นายสุทธิพงษ์กล่าว

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวต่อว่า การน้อมนำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาขยายต่อยอดสู่กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชนครั้งนี้ จะช่วยเหลือประชาชนและสังคมไทยได้ประการ กล่าวคือ ทำให้คนไทยลดรายจ่ายจากการซื้อผักมาบริโภคในระดับครัวเรือน โดย 1 ครัวเรือนสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 50 บาท/วัน ถ้า 12 ล้านครัวเรือนจะลดรายจ่ายวันละ 600 ล้านบาท หรือประมาณ 200,000 ล้านบาท/ปี ซึ่งจะทำให้ครัวเรือนมีเงินเก็บไว้ใช้สอยในสิ่งจำเป็น ขณะเดียวกันคนไทยก็มีผักรับประทานตลอดทั้งปี เป็นทั้งอาหารและยาวิเศษ คือ ผักปลูกเองอุดมด้วยสารอาหารและวิตามินที่ส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภค ปลอดสารปนเปื้อน ไร้สารพิษ เท่ากับเป็นการส่งเสริมสุขภาพของคนไทยไปในตัว ครอบครัวเกิดความรักความอบอุ่นจากที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมการปลูกผัก มีความผูกพันในครอบครัว มีอาหารที่พอเพียง เหลือก็แบ่งปันเพื่อนบ้าน เป็นสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งมีความมั่นคงทางอาหารขจัดหิวโหยให้หมดไปซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ข้อที่ 2 คือ Zero Hunger หรือขจัดความหิวโหยนั่นเอง

ด้านนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นจังหวัด 1 ใน 5 จังหวัด ที่มีครัวเรือนปลูกผักสวนครัวครบ 100% กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและมั่นใจในพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกคนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และให้ความสำคัญกับการสร้างแหล่งอาหารไว้ที่บ้านของตัวเองด้วยการปลูกผักสวนครัวตามการน้อมนำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาขยายต่อยอดสู่กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้นำมาเป็นแนวปฏิบัติภายใต้กิจกรรม “ปลูกผักสวนครัว ทั่วทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด” ซึ่งได้มีการมอบเมล็ดผักสวนครัวผ่านนายอำเภอทุกอำเภอเพื่อส่งมอบเมล็ดผักสวนครัวให้กับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านนำไปแจกจ่ายให้กับครัวเรือนในทุกหมู่บ้าน เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชน และจังหวัดร้อยเอ็ดจะไม่หยุดอยู่แค่ให้ทุกคนเรือนปลูกผักสวนครัวเท่านั้น แต่จังหวัดร้อยเอ็ด ยังมีกิจกรรมบ่มเพาะ/เรียนรู้ แบ่งปันผักสวนครัว แปลงผักสวนครัวเป็นรายได้สู่ครัวเรือน นำไปสู่ธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว และสุดท้ายจังหวัดร้อยเอ็ดจะมีตลาดสีเขียว หรือ Green market ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

ไอซ์ อภิษฎา ทำความดี ทำบุญวันพระใหญ่ ล้างห้องน้ำวัดอย่างแข็งขัน

เป็นอีกหนึ่งสาวที่ทำบุญอบู่บ่อยๆ สำหรับสาว ไอซ์ อภิษฎา เครือคงคา ที่ถึงแม้จะเห็นว่าเธอเป็นาวเปรี้ยวๆแซ่บๆ แต่เธอนั้นก็หมั่นเข้าวัดทำบุญอยู่บ่อยๆ

กรมอนามัย เที่ยวชายหาดให้ปลอดภัยจาก โควิด19 การ์ดอย่าตก

โควิด19 กระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชน ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ หายหาด ให้ปลอดภัย ต้องการ์ดอย่าตก สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง ป้องกันโควิด 19

รังสิมันต์ โรม แนะ3 ข้อแก้ไข รัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นาย รังสิมันต์ โรม พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า วันนี้ (5 มิถุนายน 2563) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์

จาตุรงค์ มกจ๊ก ถามนักข่าว พาดหัวแรง ให้คนเข้าไปถล่ม เป็นเรื่องปกติ?

จากกรณีที่ดาราตลกชื่อดังรุ่นใหญ่ จาตุรงค์ มกจ๊ก ได้ออกไปสัมภาษณ์ข่าวของลูกสาว ใบเฟิร์น พัสกร และ นิกกี้ ณฉัตร รวมหัวกันปั่น จตุรงค์ มกจ๊ก จนของขึ้น !!

เอกชัย ศรีวิชัย พลิกวิกฤตโควิด ผลิตเครื่องแกงใต้ “เอกอร่อย” เลี้ยงครอบครัว

เอกชัย ศรีวิชัย ในยุคที่ต้องสู้กับ COVID-19 การปรับตัวถือเป็นสิ่งสำคัญ อย่างดารา นักร้อง หลายคนก็รายได้หดหาย ต้องหันมาทำอาชีพเสริมหาราย