แนะ รัฐบาล ต้อนรับ นักท่องเที่ยวจีน ตาม แนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย-จีน

เตรียมต้อนรับ นักท่องเที่ยวจีน ! การประชุมเพื่อขับเคลื่อน “โครงการนำร่องเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย-จีน” แนะ รัฐบาลคลายล็อกดาวน์ จับคู่จังหวัดไทย-จีน เข้าไทย ตามโมเดล Travel Bubble และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด

นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน เปิดเผยหลังจากประชุมเพื่อขับเคลื่อน “โครงการนำร่องเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย-จีน” โดยมี 5 สมาคมทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งประกอบด้วย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว, สมาคมโรงแรมไทย, สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว, สมาคมการค้าท่องเที่ยวไทย-จีน และสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอีก 2 สายการบินคือ ไทยแอร์เอเชีย และสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น โดยที่ประชุมฯ ได้เสนอ 6 แนวทางให้แก่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) เพื่อเร่งฟื้นธุรกิจท่องเที่ยว หลังการแพร่ระบาดของโควิด ดีขึ้น เนื่องจากไทยไม่พบผู้ติดเชื้อ เป็นเวลา 16 วัน และหากจนถึงกลางเดือน มิ.ย.นี้ ก็จะครบ 30 วัน หรือตลอดทั้งเดือนนี้ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อจะทำให้ไทยมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ในวันที่ 1 ก.ค.นี้

“การแพร่ระบาดกินเวลามานาน 2 เดือนแล้ว ทำให้เจ้าของกิจการขาดทุน มีการชะลอการจ้างงาน และถึงขั้นเลิกจ้างพนักงาน หากยังไม่ยุติในอีก 2 เดือนข้างหน้า ประเมินว่าธุรกิจท่องเที่ยวจะขาดทุนอย่างหนักถึงขั้นขายกิจการ ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น หอการค้าไทยจีนจึงเรียกประชุมสมาชิกเพื่อหารือให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อเสนอให้รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากประเทศจีนในขณะนี้ มีเกือบ 30 มณฑล ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว จึงเป็นจังหวะที่ดีที่ควรจะเร่งฟื้นการท่องเที่ยวกับจีน เพราะขณะนี้มีนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ นักศึกษาและพี่น้องชาวจีนที่เป็นเครือญาติกันต้องการมาไทยเป็นจำนวนมาก คิดเป็นประมาณ 10% หรือ 110,000 คน ของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าไทยปีที่แล้ว 11 ล้านคน และคนจีนใช้เงินในประเทศไทยมากกว่า 50,000 ล้านบาท”

นายณรงค์ศักดิ์ แนะนำ ศบค. ค่อยๆ ผ่อนคลายมาตรการเหมือนกับที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ที่เริ่มตั้งแต่ เฟส 1 จนถึงปัจจุบัน ได้ผ่อนคลายมาถึงเฟส 3 แล้ว ดังนั้น หากรัฐบาลทยอยเปิดให้สายการบินเริ่มเดินทางเข้าและออกไทยได้ โดยเริ่มจากกลุ่มนักธุรกิจและนักศึกษาจีน ก่อนเป็นอันดับแรกก็จะทำให้คนจีนเดินทางเข้าไทยมากกว่าเดือน 10,000 คน จากปัจจุบันเป็นศูนย์และหลังจากเปิดรับทัวร์ที่เป็นหมู่คณะประมาณ 5-10 คน และมีระบบการคัดกรองที่เข้มงวด โดยเริ่มจากมณฑลของจีนที่ไม่พบเชื้อโควิดแล้ว เป็นระยะเวลา 30 วันจับคู่กับจังหวัดของไทยที่ไม่พบเชื้อ 30 วันเช่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น หรือ Travel Bubble ซึ่งก็คือ การจับคู่แลกเปลี่ยน ทัวริสต์ระหว่างไทยกับจีน ก็จะธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้ แต่จะให้กลับมาเป็นปกติคาดว่า จะใช้เวลาอีก 1 ปี

ทั้งนี้ หากเปิดให้นักท่องเที่ยวจีนเข้าเที่ยวในไทยได้แล้ว นักท่องเที่ยวจีน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการไทย เช่น ต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ประเทศจีนก่อนเดินทางเข้าไทย ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง

ด้านนายอนันต์ พิพัฒนนันทร์ นายกสมาคมการค้าท่องเที่ยวไทย-จีน กล่าวว่า การเปิดให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาขอให้เป็นนักท่องเที่ยวจีนที่ซื้อทัวร์เท่านั้น เนื่องจากบริษัททัวร์ จะมีข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียดและจะทำตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทยอย่างเข้มงวด เช่น เป็นนักท่องเที่ยวจากมณฑลที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด มีการตรวจเชื้อ ก่อนเดินทางตามที่ไทยกำหนด มีการโปรแกรมทัวร์หรือการเดินทางที่ชัดเจน ซึ่งหากพบ นักท่องเที่ยวติดเชื้อก็สามารถสกัดกั้นได้ โดยถือเป็น “ทัวร์สีขาว” ไม่ใช่ทัวร์ของประเภทเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง ที่ไม่สามารถควบคุมได้

นอกจากนี้ น.ส.จ้าว หยาง ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย สายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น กล่าวว่า ทางสายการบินมีข้อเสนอดังนี้ 1. เปิดให้ชาวจีนเดินทางเข้าไทยได้โดยพิจารณาให้กลุ่มนักธุรกิจ นักศึกษา และนักท่องเที่ยวแบบเยี่ยมญาติก่อนในขั้นต้น 2. ผ่อนปรนหรือยกเลิกการกักตัว 14 วัน และยกเลิกการซื้อประกันภัย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง โดยยังคงใบรับรองแพทย์ก่อนบิน (Fit-to-fly) 3. ขอให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้โดยสารผ่านแดน หรือ Transit สามารถมาเปลี่ยนเครื่องบินที่ประเทศไทยได้ โดยต้องตรวจสอบถึงจุดหมายปลายทาง ณ ประเทศนั้นๆ ว่ารับผู้ โดยสารสัญชาตินั้นๆ หรือไม่ อาทิเช่น ผู้โดยสารจีนเดินทางจากสหรัฐฯ มาเปลี่ยนเครื่องที่ไทยเพื่อเดินทางกลับจีน

“ไชน่า เซาท์เทิร์น เป็นสายการบินที่มีเที่ยวบินมากที่สุดของจีน มีเครือข่ายการบินที่ครอบคลุมทั่วประเทศจีน เดิมก่อนโควิดมีเที่ยวบินไทย-จีน ประมาณวันละ 20 เที่ยวบิน ปัจจุบัน ตามนโยบายของกรมการบินพลเรือนของจีนอนุญาตให้ทำการบินได้เพียง 1 เส้นทาง 1 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยปัจจุบัน มีเที่ยวบิน กรุงเทพ-กวางเจา ทุกวันพุธ โดยบินเครื่องเปล่ามารับผู้โดยสารชาวจีนจากกรุงเทพกลับกวางเจา เพราะนโยบายทางไทยไม่เปิดประเทศ แต่ยังสามารถรับขนส่งสินค้าได้ทั้งขาเข้า และขาออก ทำให้สายการบินมีภาระต้นทุนสูง ค่าตั๋วโดยสารแพงขึ้น”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับแผนนำร่องเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย-จีน 6 แนวทาง ประกอบด้วย 1. การกำหนดพื้นที่สีขาว ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงแรมหรือรีสอร์ทที่เข้ามาร่วมโครงการ เช่น ตั้งบริเวณชายทะเล หรือเกาะ ที่มีความพร้อมทางด้านสาธารณะสุข มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศฯ เป็นต้น 2. การคัดเลือกโรงแรมหรือรีสอร์ท ที่ได้มาตรฐาน SHA ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย “กิน พัก เที่ยว” 3. มีใบรับรองการตรวจเชื้อโควิด ก่อนการเดินทาง 4. เมื่อนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และปฏิบัติตามสาธารณสุขไทย 5. นักท่องเที่ยวเมื่อถึงที่พักสามารถเดินทางท่องเที่ยวต่อไปได้ และ 6. ก่อนเดินทางกลับจีน หากอยู่ประเทศไทยเกิน 14 วัน ต้องตรวจเชื้อโควิด-19 ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางกลับจีน และมีใบรับรองแพทย์

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

ปู BLACKHEAD เปิดตัวซิงเกิลใหม่ พร้อมเปิดใจความรักดี แต่ไม่คิดจะ “แต่งงาน”

ถึงจะห่างหายจากการออก Single ไปนานเกือบ 6 ปี แต่ วง BLACKHEAD (แบล็คเฮด) ยังคงรักใคร่สนิทสนมกลมเกลียวกันเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน

แมท ภีรนีย์ แท๊กทีม สงกรานต์ เตชะณรงค์ เดินสายขึ้นถ้ำ จัดเต็มทริปเสริมมงคล

งานเดินสายเก็บแต้มบุญก็มา กับสาว แมท ภีรนีย์ ที่งานนี้ขอควงหวานใจ สงกรานต์ เตชะณรงค์ และแก๊งเพื่อนสุดสนิท จัดเต็มทริปเดินถ้ำชัยมงคล

ผบ.ทบ. ไม่ขอพูดเรื่องใช้กฎอัยการศึก ยืนยันไม่ได้จ้างเอ้าท์ซอสทำไอโอ

ไอโอ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เผยถึงกรณีที่มีเอกสารจ้างบริษัทเอกชน (เอ้าท์ซอส) ทำไอโอผ่านทวิตเตอร์

คุยเปิดอก! ประชาธิปไตยฉบับ “ณวัฒน์” กับแนวคิดคณะราษฎรถูกทาง??

วันนี้ทางทีม BRIGHT TALK ได้มีโอกาศสัมภาษณ์แบบ exclusive กับ “คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ถึงเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองขณะนี้ กล่าวถึง “กลุ่มคณะราษฎร”

ลัฟวี่ใช่หรือไม่!? แอบส่อง ไบร์ท วชิรวิชญ์ กดไลค์รูปสองสาวเรด เวลเวท

กระทั่งศิลปินคนดังก็มีเหล่าดาราไอดอลที่ชื่นชอบเช่นกัน อย่างหนุ่ม ไบร์ท วชิรวิชญ์ ก็มีโมเมนต์น่ารัก ๆ แบบแฟนคลับเช่นกัน

“อั๋ว จุฑาทิพย์” เผยใช้ ม.112 เพื่อลดบทบาทแกนนำ แต่ไม่มีประโยชน์ เพราะทุกอย่างเดินต่อแม้ไม่มีแกนนำ

อั๋ว จุฑาทิพย์​ ศิริขันธ์​ แกนนำกลุ่มเยาวชนปลดแอก​ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ถูกออกหมายเรียกในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112​