เพิ่มขึ้นอีกไม่มีลด! ชลบุรี พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มอีก 91 ราย

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 ในส่วนของจังหวัด ชลบุรี วันนี้ 4 พฤษภาคม พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มอีก 91 ราย

จากสถานบันเทิงใน กทม. และแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งการระบาดสู่สถานบันเทิงในจังหวัดชลบุรี วงสังสรรค์และการเดินทางไปต่างจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วย และแพร่เชื้อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด

โดยผู้ป่วยทั้ง 91 ราย มีดังนี้

1. ให้ประวัติพักอาศัยใน กทม. เดินทางมาตรวจเพื่อรักษา 1 ราย
2. วงสังสรรค์ในจังหวัด 4 ราย
3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 2 ราย
4. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 4.1 จาก Cluster งานศพ 3 ราย
4.2 ในครอบครัว 5 ราย
4.3 จากที่ทำงาน 2 ราย
5. ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มีประวัติเดินทางไปต่างจังหวัด
5.1 กทม. 7 ราย
5.2 จ.ระยอง 2 ราย
5.3 จ.ปราจีนบุรี 1 ราย
6. ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 34 ราย
7. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 30 รายวันนี้มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 242 ราย
และค้นหาเชิงรุกอีกจำนวน 1,231 ราย (อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ)
การค้นหาเชิงรุกรถพระราชทาน อีก 715 ราย

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน