คู่มือป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ไทย โดยจุฬาฯ

COVID-19 ไทย คู่มือป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 และ การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระหว่างคนสู่คน โดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และ การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระหว่างคนสู่คนดังนี้

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

 1. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาด
 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสเยื่อบุบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ไม่ได้ล้าง
 3. ล้างมือด้วยสบู่และนํ้า หรือแอลกอฮอล์เจล (อย่างน้อย 60 % แอลกอฮอล์) อย่างน้อย 20 วินาที
  • โดยเฉพาะหลังไอ จาม, ก่อนสัมผัสบริเวณใบหน้า, หลังเข้าห้องนํ้า, ก่อนรับประทานอาหาร
 4. การใส่หน้ากากอนามัย
  • องค์การอนามัยโลกและ CDC ของสหรัฐอเมริกาไม่ได้แนะนำให้ผู้ที่สุขภาพแข็งแรงใส่หน้ากากอนามัยในสถานการณ์ทั่วไป โดยแนะนำเฉพาะเมื่อต้องเป็นผู้ดูแลผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย
  • ประเทศไทย แนะนำเพิ่มให้ใส่หน้ากากอนามัย ในกรณีที่มีโอกาสสัมผัสผู้ที่มีเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
  • ทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ เช่น โรงพยาบาล สนามบินคนขับรถ
  • มีโอกาสต้องไปอยู่ในที่ที่อาจใกล้ชิดผู้ป่วย เช่น สถานที่แออัด

การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระหว่างคนสู่คน

• ละอองฝอยของเชื้อ ผ่านทางการไอ จาม เหมือนเชื้อกลุ่มไข้หวัดใหญ่
• สัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัสบริเวณจมูก ปาก ตา

แหม่มโพธิ์ดํา โพสต์ งานเข้าเฉย หลังถูกตำรวจแจ้งจับปมแชร์คลิป เสี่ยบอย

เพจ แหม่มโพธิ์ดํา โพสต์ภาพและข้อความถึงกรณีที่ล่าสุดถูกตำรวจเอาผิดฐานแชร์คลิป เสี่ยบอย ศรสุวีร์ ภู่รวีรัศวัชรี ว่า งานเข้ากูเฉยจ้า เห็นข่าวไม่กี่ชั่วโมง

จีน เข้มข้น! มาตรการตรวจผู้ติดเชื้อ โควิด19 ไม่แสดงอาการ

โควิด19 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ประเทศจีน ออกหนังสือเวียนที่ออกโดยกลไกร่วมป้องกันและควบคุมของคณะรัฐมนตรีระบุว่า จีนผลักดันให้มีการตรวจ

ยอดผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในเยอรมนี เพิ่มขึ้นเกือบ 5,000ราย ภายใน 1 วัน

โควิด-19 สถาบันฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางและเป็นสถาบันวิจัยที่รับผิดชอบด้านการควบคุมและป้องกันโรค รายงานว่าจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส