กรมอนามัย แจงมาตรการควบคุมกิจการ เดลิเวอรี่ ช่วง โควิด19

กรณีการส่ง เดลิเวอรี่ ช่วง โควิด19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงข้อกังวลต่อร่างประกาศกระทรวง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุม การประกอบกิจการให้บริการจัดส่งอาหาร ยืนยัน ต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหลายส่วน เพื่อความเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบกับการประกอบอาชีพของผู้จัดส่งอาหาร (Driver)

​แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวประเด็นการจัดทำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุม การประกอบกิจการให้บริการจัดส่งอาหาร โดยในข่าวได้มีการยกตัวอย่างข้อปฏิบัติย่อยบ่างส่วน เช่น ผู้จัดส่งอาหารจะต้องเลือกอาหารที่มาจากร้านที่ได้ขึ้นทะเบียนได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือจากร้านอาหารที่สามารถระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ หรือข้อที่กำหนดให้ผู้ให้บริการจัดส่งอาหารจะต้องเลือกให้บริการ

แต่แหล่งอาหารที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับอาหาร ถูกสุขลักษณะ ป้องกันการปนเปื้อน หรือตัวอย่างข้อที่ให้ ผู้ให้บริการจัดส่งออกอาหารต้องมีระบบคัดกรองผู้ส่งอาหาร ตรวจสอบประวัติ ตรวจสุขภาพอย่างละเอียดว่า ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะนำโรค เป็นต้น โดยกังวลว่าข้อกำหนดในร่างประกาศกระทรวงอาจส่งผลต่อผู้ประกอบธุรกิจการส่งสินค้าหรืออาหาร และกระทบกับการประกอบอาชีพของผู้จัดส่งอาหาร (Driver) ได้นั้น

ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวกรมอนามัยขอชี้แจงว่า ในขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนด้านวิชาการในการหาข้อมูล รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเป็นคำแนะนำผู้ประกอบกิจการ คุ้มครองสุขภาพของผู้รับบริการ (ผู้บริโภค) จากการใช้บริการของผู้ประกอบกิจการจัดส่งอาหาร ขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายและลดโอกาสการรับสัมผัสของเชื้อโรคในระหว่างการจัดส่งอาหาร

ซึ่งร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ในระดับศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ หรือมาตรการด้านวิชาการที่ปรากฏ อีกทั้งได้มีการเชิญผู้ประกอบกิจการ (platform) ทุกหน่วยงาน มาร่วมปรึกษาหารือและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับการประกอบอาชีพของผู้จัดส่งอาหาร (Driver) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ส่วนในการออกเป็นประกาศยังต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองตามกระบวนการต่อไป

กรมอนามัย เที่ยวชายหาดให้ปลอดภัยจาก โควิด19 การ์ดอย่าตก

โควิด19 กระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชน ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ หายหาด ให้ปลอดภัย ต้องการ์ดอย่าตก สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง ป้องกันโควิด 19

รังสิมันต์ โรม แนะ3 ข้อแก้ไข รัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นาย รังสิมันต์ โรม พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า วันนี้ (5 มิถุนายน 2563) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์

จาตุรงค์ มกจ๊ก ถามนักข่าว พาดหัวแรง ให้คนเข้าไปถล่ม เป็นเรื่องปกติ?

จากกรณีที่ดาราตลกชื่อดังรุ่นใหญ่ จาตุรงค์ มกจ๊ก ได้ออกไปสัมภาษณ์ข่าวของลูกสาว ใบเฟิร์น พัสกร และ นิกกี้ ณฉัตร รวมหัวกันปั่น จตุรงค์ มกจ๊ก จนของขึ้น !!

เอกชัย ศรีวิชัย พลิกวิกฤตโควิด ผลิตเครื่องแกงใต้ “เอกอร่อย” เลี้ยงครอบครัว

เอกชัย ศรีวิชัย ในยุคที่ต้องสู้กับ COVID-19 การปรับตัวถือเป็นสิ่งสำคัญ อย่างดารา นักร้อง หลายคนก็รายได้หดหาย ต้องหันมาทำอาชีพเสริมหาราย

บุคลากรทางการแพทย์ นับพัน! ร่วมส่ง ผอ. รพ. ขอนแก่น

บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมอ พยาบาล และสหวิชาชีพโรงพยาบาลขอนแก่นกว่า 1,000 คน ได้เดินทางมาตั้งแถว ให้กำลังใจนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล