มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จี้รัฐบาลประกาศระยะ 3 ปิดประเทศ-เมือง สู้โควิด-19

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แถลงการณ์ให้รัฐบาลประกาศ โควิด-19 เป็นระยะที่ 3 พร้อมจี้ปิดประเทศ ปิดเมือง ปิดบ้าน 3 สัปดาห์เนื่องจากผู้ติดเชื้อไม่ระบุต้นตอได้

19 มี.ค. 63 เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้โพสต์รูปภาพและข้อความระบุว่า เครือข่ายประชาชนเพื่อลดการระบาดโรคของเชื้อ โควิด-19 (Covid-19) ออกแถลงการณ์ ให้รัฐประกาศสถานการณ์การระบาดเป็นระยะที่ 3

ปิดประเทศ

ปิดเมือง

ปิดบ้าน

นอกจากนี้เพจดังกล่าวอยากให้รัฐบาล ประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศที่ไม่สามารถระบุต้นตอของการติดเชื้อ ซึ่งจะทำให้เกิดการระบาดใหญ่ที่ยากจะควบคุมได้

 1. ประกาศรับรองให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เข้าสู่ระยะที่ 3 เพื่อให้รัฐมีหน้าที่ในการป้องกัน ตรวจคัดกรอง กักบริเวณ และรักษาพยาบาล รวมถึงการจัดงบประมาณเพื่อชดเชยการหยุดงานหรือการปิดกิจการชั่วคราวเพื่อหยุดการแพร่กระจายโรค

 2. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมไม่ให้มีการรวมตัวกันของประชาชนเกินกว่า 5 คน เป็นเวลา 3 สัปดาห์


 3. ให้ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ทุกหน่วยงาน ทุกกรมกอง ให้พร้อมรองรับการดูแลการแพร่ระบาดในระยะที่ 3 ของเชื้อ COVID-19 อย่างเป็นรูปธรรม


 4. สิทธิในการป้องกันโรค การคัดกรอง การรักษาพยาบาลให้เป็นสิทธิของประชาชนที่เท่าเทียมกัน โดยหากเป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถได้รับการคัดกรองฟรีทั้งของรัฐและเอกชน ส่วนการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามสิทธิของแต่ละคนที่รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยตรงให้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน


 5. ให้กระทรวงพาณิชย์ประกาศมาตรการกำกับค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน โดยให้โรงพยาบาลเอกชนคิดค่ารักษาพยาบาลกรณี COVID-19 เท่ากับการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินสีแดง อันหมายถึงค่ารักษาพยาบาลที่รัฐเป็นผู้กำหนดราคาให้โรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บ โดยรัฐสนับสนุนให้บุคลากรของภาคเอกชนได้สิทธิอื่น ๆ เท่าเทียมโรงพยาบาลของรัฐในการดูแลผู้ป่วย COVID-19


 6. ลดการเคลื่อนที่ของประชาชนเพื่อระงับการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 เป็นเวลา 3 สัปดาห์


 7. มาตรการของรัฐและการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ต้องดำเนินการให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้ต่ำให้สามารถสำรองอาหารในระหว่างการประกาศนี้ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรรมและโครงการที่เพิ่มการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนทั้งในเขตเมืองและชนบท เช่น การปลูกผักในเมือง และการเกษตรแบบผสมผสาน เป็นต้น


 8. สำหรับประชาชนทั่วไป เมื่อกักตนอยู่ที่บ้าน เพื่อช่วยกันรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว ในการฝ่าวิกฤติของชาติและของโลกร่วมกันครั้งนี้ หากมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในบ้าน ขอให้กักบริเวณเป็นห้องต่างหากโดยเฉพาะ ถ้ายังไม่มีอาการรุนแรงใด ๆ เพื่อป้องกันการระบาดเพิ่มเติมสู่บุคคลอื่น เนื่องจากโรคนี้ไม่จำเป็นต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทุกรายเสมอไป เพราะผู้ป่วยสามารถหายป่วยเองได้ ดังนั้นโรงพยาบาลควรให้บริการเฉพาะผู้ป่วยหนักเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดในโรงพยาบาล ส่งเสริมบทบาทของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สนับสนุนครอบครัวใดที่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่กักตัวตนเอง โดยให้หน่วยงานและกลไกของรัฐที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน


 9. รัฐมีหน้าที่จัดสรรหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้เพียงพอสำหรับสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทุกครัวเรือนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้เคยแถลงให้คำมั่นต่อประชาชน
  การจะหยุดโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจอย่างเป็นเอกภาพ พร้อมเพรียงของพี่น้องประชาชนด้วยมาตรการแรงในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น จึงจะสามารถหยุดโรคระบาดนี้ได้ เครือข่ายประชาชนเพื่อลดการระบาดของเชื้อ COVID-19 ขอให้กำลังใจและขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนแนวทางดังกล่าว เพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ที่เลวร้ายในขณะนี้ให้เข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วที่สุด

แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนเพื่อลดการระบาดของเชื้อ COVID-19ให้รัฐประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19เป็นระยะที่…

โพสต์โดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เมื่อ วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020

อ่านข่าว Bright Today

คืบคดี หนุ่มมอเตอร์ไซค์ทำร้ายลุงแท็กซี่ ผู้ต้องหามอบตัว โดนคดีทำร้ายร่างกาย

ความคืบหน้าคดี หนุ่มมอเตอร์ไซค์ทำร้ายลุงแท็กซี่ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เปิดเผยถึงตามที่สื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่าง ๆ กรณี

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีฝายก่อคา จ.ลำพูน พังเสียหายจากอุทกภัยปี 47

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนว่า ฝายทดน้ำกอค่า บ้านสบสะป้วด หมู่ที่ 14 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน กั้นลำน้ำแม่สะป้วด

www.เราไม่ทิ้งกัน.com คลัง เผย 15 ล้าน 8 หมื่นคนผ่านเกณฑ์ โอนเงินแล้ว 14.7 ล้านคน

www.เราไม่ทิ้งกัน.com นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ฝนตก กระหน่ำ! ภาคอีสาน ส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างฯ วอนเกษตรกรใช้น้ำฝนเป็นหลัก

ภาคอีสาน กลาง ได้ฝนช่วยน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำบ้างแล้ว วอนเกษตรกรใช้น้ำฝนทำการเพาะปลูกเป็นหลัก เน้นเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต

แมน การิน รับ มีปัญหากับเกล จริง แต่ไม่เกี่ยวกับแชทที่หลุด ยังรักกันดีอยู่

หลังมีข่าวคราวว่าทั้งคู่นั้นเกิดปัญหารักร้าวจนเตียงสั่นคลอน สำหรับคู่รัก แมน การิน และ เกล รดา เพราะฝ่ายสาว เกล ได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพดิสดำ