กรมสุขภาพจิต จับมือ กรมการแพทย์แผนไทย ขับเคลื่อน ปลูกกัญชา รักษาโรค

ปลูกกัญชา กรมสุขภาพจิต โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต และ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย และสนับสนุนงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งนี้โดยนโยบายกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ถูกขับเคลื่อนและ ดำเนินการโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ มิติ โดยเฉพาะในด้านการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ ทั้งแผนปัจจุบัน และแผนไทย แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องข้อบ่งใช้ในการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ทำให้ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ หันมา สนใจการรักษาด้วยตำรับยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชามากขึ้น ดังนั้นทิศทางการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข จึงมุ่งสนับสนุนให้มีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย เพื่อให้บริการแบบผสมผสานครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยตำรับยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชา อย่างปลอดภัยภายใต้การดูแลของแพทย์ อย่างเท่าเทียม และยังเป็นการ สืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติด้วย

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เนื่องจากตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่ใช้รักษาอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถผลิตได้เพียงกับความต้องการบริการของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมสุขภาพจิต และ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงตกลงร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แผนไทย และสนับสนุนงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อปลูกพืชกัญชาสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตตำรับยาแผนไทย สำหรับใช้กับกลุ่มผู้ป่วย หรือผู้ที่มีปัญหาด้านจิตเวช ในตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ๒) เพื่อสนับสนุนตำรับยา แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับใช้ในสถานบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต และสถานบริการ สาธารณสุขของรัฐ ๓) สนับสนุนการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสานทั้ง แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบัน ในสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต ๔) ร่วมศึกษาวิจัยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และ ๕) บูรณาการงานกัญชาทางการแพทย์ร่วมกัน ทั้งการสร้างองค์ความรู้ การผลิตบุคลากรให้มีความสามารถด้านการปลูก การผลิต การศึกษาวิจัย การฝึกอบรม การบำบัดรักษา

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและศึกษาลักษณะการสั่งใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ล่าสุดมีโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการจำนวน 86 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 9 แห่ง โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ให้การสนับสนุนตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ได้แก่ ตำรับยาศุขไสยาศน์ และตำรับยาทำลายพระสุเมรุ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ำมันกัญชา และร่วมศึกษาวิจัยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชด้วย

ประยุทธ์ ลั่นไม่เคยรับผลประโยชน์จากภาคธุรกิจ ยันทุกกลุ่มต้องได้รับการเยียวยา

31 พค. 63 อาคารรัฐสภา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจง พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ

Super Junior กลับมาสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งในคอนเสิร์ต Beyond Live

Super Junior ซอรี่ ซอรี่ ซอรี่ มิกะมิกา นิกกานิกา 555555555 …. ฮัมเพลงมั่วซั่วที่ใครๆก็ต้องเคยติดปากในวัยเด็ก สำหรับวงเกาหลีในตำนานอย่าง

สบส.กำหนดมาตรฐาน ร้านนวด สปา ต้องผ่านการประเมินก่อนเปิด ป้องกัน โควิด19

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดมาตรฐาน ร้านนวด และสปา ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินตนเองก่อนเปิดให้บริการ พร้อมรายงานผลทุกสัปดาห์ ย้ำผู้ให้และผู้รับบริการ

นิวยอร์ก ซิตี คาดเปิด! 8 มิ.ย.นี้ 400,000 คน พร้อมกลับทำงาน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า แอนดรูว์ คัวโม ผู้ว่าการรัฐ นิวยอร์ก ของสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่านิวยอร์กซิตี ศูนย์กลางของการระบาดใหญ่

หมอบุ๋ม แถลง สถานการณ์โรคโควิด 31 พค. 63 เหลือผู้ป่วยในรพ.เพียง 61 ราย

หมอบุ๋ม แพทย์หญิง พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลง สถานการณ์โรคโควิด วันนี้ (31 พฤษภาคม 2563) ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19